Παρακολούθηση
Silvia Miksch
Silvia Miksch
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ifs.tuwien.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Visualization of time-oriented data
W Aigner, S Miksch, H Schumann, C Tominski
Springer, 2011
11012011
Comparing computer-interpretable guideline models: a case-study approach
M Peleg, S Tu, J Bury, P Ciccarese, J Fox, RA Greenes, R Hall, ...
Journal of the American Medical Informatics Association 10 (1), 52-68, 2003
7772003
The Asgaard project: a task-specific framework for the application and critiquing of time-oriented clinical guidelines
Y Shahar, S Miksch, P Johnson
Artificial intelligence in medicine 14 (1-2), 29-51, 1998
6511998
Visualizing time-oriented data—a systematic view
W Aigner, S Miksch, W Müller, H Schumann, C Tominski
Computers & Graphics 31 (3), 401-409, 2007
5142007
Visual methods for analyzing time-oriented data
W Aigner, S Miksch, W Müller, H Schumann, C Tominski
IEEE transactions on visualization and computer graphics 14 (1), 47-60, 2007
4262007
Informal identification of outliers in medical data
J Laurikkala, M Juhola, E Kentala, N Lavrac, S Miksch, B Kavsek
Fifth international workshop on intelligent data analysis in medicine and …, 2000
4072000
Interactive information visualization to explore and query electronic health records
A Rind, TD Wang, W Aigner, S Miksch, K Wongsuphasawat, C Plaisant, ...
Foundations and Trends® in Human–Computer Interaction 5 (3), 207-298, 2013
3322013
Connecting time-oriented data and information to a coherent interactive visualization
R Bade, S Schlechtweg, S Miksch
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 2004
2472004
Characterizing guidance in visual analytics
D Ceneda, T Gschwandtner, T May, S Miksch, HJ Schulz, M Streit, ...
IEEE transactions on visualization and computer graphics 23 (1), 111-120, 2016
2432016
Asbru: a task-specific, intention-based, and time-oriented language for representing skeletal plans
S Miksch, Y Shahar, P Johnson
Proceedings of the 7th Workshop on Knowledge Engineering: Methods …, 1997
2251997
Visualization of cultural heritage collection data: State of the art and future challenges
F Windhager, P Federico, G Schreder, K Glinka, M Dörk, S Miksch, E Mayr
IEEE transactions on visualization and computer graphics 25 (6), 2311-2330, 2018
2202018
Semantic depth of field
S Miksch, H Hauser
Proc. IEEE Symp. Information Visualization., 97-104, 2001
2082001
A matter of time: Applying a data–users–tasks design triangle to visual analytics of time-oriented data
S Miksch, W Aigner
Computers & Graphics 38, 286-290, 2014
2072014
Utilizing temporal data abstraction for data validation and therapy planning for artificially ventilated newborn infants
S Miksch, W Horn, C Popow, F Paky
Artificial intelligence in medicine 8 (6), 543-576, 1996
1621996
Focus+ context taken literally
R Kosara, S Miksch, H Hauser
IEEE Computer Graphics and Applications 22 (1), 22-29, 2002
1602002
Visualizing sets and set-typed data: State-of-the-art and future challenges
B Alsallakh, L Micallef, W Aigner, H Hauser, S Miksch, P Rodgers
1572014
pdf2table: A method to extract table information from pdf files
B Yildiz, K Kaiser, S Miksch
IICAI 2005, 1773-1785, 2005
1552005
Improving medical protocols by formal methods
A Ten Teije, M Marcos, M Balser, J van Croonenborg, C Duelli, ...
Artificial intelligence in medicine 36 (3), 193-209, 2006
1532006
Metaphors of movement: a visualization and user interface for time-oriented, skeletal plans
R Kosara, S Miksch
Artificial intelligence in medicine 22 (2), 111-131, 2001
1502001
The state‐of‐the‐art of set visualization
B Alsallakh, L Micallef, W Aigner, H Hauser, S Miksch, P Rodgers
Computer Graphics Forum 35 (1), 234-260, 2016
1492016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20