Παρακολούθηση
John Shawe-Taylor
John Shawe-Taylor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ucl.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Support Vector Machines
N Cristianini, J Shawe-Taylor
Cambridge: Cambridge University Press, 2000
233142000
The Pascal Visual Object Classes (VOC) Challenge
M Everingham, L Van Gool, CKI Williams, J Winn, A Zisserman
International journal of computer vision 88, 303-338, 2010
199152010
Kernel methods for pattern analysis
J Shawe-Taylor, N Cristianini
Cambridge university press, 2004
90792004
Estimating the support of a high-dimensional distribution
B Schölkopf, JC Platt, J Shawe-Taylor, AJ Smola, RC Williamson
Neural computation 13 (7), 1443-1471, 2001
67592001
Canonical correlation analysis: An overview with application to learning methods
DR Hardoon, S Szedmak, J Shawe-Taylor
Neural computation 16 (12), 2639-2664, 2004
35832004
Large margin DAGs for multiclass classification
J Platt, N Cristianini, J Shawe-Taylor
Advances in neural information processing systems 12, 1999
28981999
Support vector method for novelty detection
B Schölkopf, RC Williamson, A Smola, J Shawe-Taylor, J Platt
Advances in neural information processing systems 12, 1999
22061999
Text classification using string kernels
H Lodhi, C Saunders, J Shawe-Taylor, N Cristianini, C Watkins
Journal of machine learning research 2 (Feb), 419-444, 2002
20122002
Challenges in representation learning: A report on three machine learning contests
IJ Goodfellow, D Erhan, PL Carrier, A Courville, M Mirza, B Hamner, ...
Neural Information Processing: 20th International Conference, ICONIP 2013 …, 2013
16472013
On kernel-target alignment
N Cristianini, J Shawe-Taylor, A Elisseeff, J Kandola
Advances in neural information processing systems 14, 2001
13742001
Support vector machines
J Shawe-Taylor, N Cristianini
Cambridge university press, 2000
817*2000
Structural risk minimization over data-dependent hierarchies
J Shawe-Taylor, PL Bartlett, RC Williamson, M Anthony
IEEE transactions on Information Theory 44 (5), 1926-1940, 1998
7181998
Support vector method for novelty detection
B Scholkopf, R Williamson, A Smola, J Shawe-Taylor, J Platt
Advances in neural information processing systems 12 (3), 582-588, 2000
5902000
Linear programming boosting via column generation
A Demiriz, KP Bennett, J Shawe-Taylor
Machine Learning 46, 225-254, 2002
5712002
Generalization performance of support vector machines and other pattern classifiers
P Bartlett, J Shawe-Taylor
Advances in Kernel methods—support vector learning, 43-54, 1999
4671999
The 2005 pascal visual object classes challenge
M Everingham, A Zisserman, CKI Williams, L Van Gool, M Allan, ...
Machine Learning Challenges. Evaluating Predictive Uncertainty, Visual …, 2006
4322006
Two view learning: SVM-2K, theory and practice
J Farquhar, D Hardoon, H Meng, J Shawe-Taylor, S Szedmak
Advances in neural information processing systems 18, 2005
4202005
Empirical risk minimization under fairness constraints
M Donini, L Oneto, S Ben-David, JS Shawe-Taylor, M Pontil
Advances in neural information processing systems 31, 2018
4142018
Latent semantic kernels
N Cristianini, J Shawe-Taylor, H Lodhi
Journal of Intelligent Information Systems 18, 127-152, 2002
4082002
Kernel-based learning of hierarchical multilabel classification models
J Rousu, C Saunders, S Szedmak, J Shawe-Taylor
Journal of Machine Learning Research 7, 1601-1626, 2006
3592006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20