Παρακολούθηση
Michael John Grundy
Michael John Grundy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sydney.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
GlobalSoilMap: towards a fine-resolution global grid of soil properties
GL Arrouays, D., Grundy, M.G., Hartemink, A.E
Advances in Agronomy, 2014
3272014
Innovation can accelerate the transition towards a sustainable food system
M Herrero, PK Thornton, D Mason-D’Croz, J Palmer, TG Benton, ...
Nature Food 1 (5), 266-272, 2020
2132020
The Australian three-dimensional soil grid: Australia’s contribution to the GlobalSoilMap project
RAV Rossel, C Chen, MJ Grundy, R Searle, D Clifford, PH Campbell
Soil Research 53 (8), 845-864, 2015
2052015
Soil and landscape grid of Australia
MJ Grundy, RAV Rossel, RD Searle, PL Wilson, C Chen, LJ Gregory
Soil Research 53 (8), 835-844, 2015
1822015
Australia is ‘free to choose’economic growth and falling environmental pressures
S Hatfield-Dodds, H Schandl, PD Adams, TM Baynes, TS Brinsmead, ...
Nature 527 (7576), 49-53, 2015
1712015
Building and testing conceptual and empirical models for predicting soil bulk density
G Tranter, B Minasny, AB McBratney, B Murphy, NJ McKenzie, M Grundy, ...
Soil Use and Management 23 (4), 437-443, 2007
1682007
ASRIS: the database
RM Johnston, SJ Barry, E Bleys, EN Bui, CJ Moran, DAP Simon, P Carlile, ...
Soil Research 41 (6), 1021-1036, 2003
1522003
Guidelines for surveying soil and land resources
NJ McKenzie, MJ Grundy, R Webster, AJ Ringrose-Voase
CSIRO publishing, 2008
1442008
Quantifying carbon for agricultural soil management: from the current status toward a global soil information system
K Paustian, S Collier, J Baldock, R Burgess, J Creque, M DeLonge, ...
Carbon Management 10 (6), 567-587, 2019
1032019
Land-use and sustainability under intersecting global change and domestic policy scenarios: Trajectories for Australia to 2050
BA Bryan, M Nolan, L McKellar, JD Connor, D Newth, T Harwood, D King, ...
Global Environmental Change 38, 130-152, 2016
1032016
Soil legacy data rescue via GlobalSoilMap and other international and national initiatives
D Arrouays, JGB Leenaars, AC Richer-de-Forges, K Adhikari, C Ballabio, ...
GeoResJ 14, 1-19, 2017
942017
The Australian sub-tropical cereal belt: soils, climate and agriculture.
AA Webb, MJ Grundy, B Powell, M Littleboy
Sustainable crop production in the sub-tropics: an Australian perspective., 8-23, 1997
931997
To advance sustainable stewardship, we must document not only biodiversity but geodiversity
F Schrodt, JJ Bailey, WD Kissling, KF Rijsdijk, AC Seijmonsbergen, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (33), 16155-16158, 2019
862019
Supply of carbon sequestration and biodiversity services from Australia's agricultural land under global change
BA Bryan, M Nolan, TD Harwood, JD Connor, J Navarro-Garcia, D King, ...
Global Environmental Change 28, 166-181, 2014
852014
Scenarios for Australian agricultural production and land use to 2050
MJ Grundy, BA Bryan, M Nolan, M Battaglia, S Hatfield-Dodds, JD Connor, ...
Agricultural systems 142, 70-83, 2016
592016
Modelling Australian land use competition and ecosystem services with food price feedbacks at high spatial resolution
JD Connor, BA Bryan, M Nolan, F Stock, L Gao, S Dunstall, P Graham, ...
Environmental Modelling & Software 69, 141-154, 2015
592015
How does grinding affect the mid-infrared spectra of soil and their multivariate calibrations to texture and organic carbon?
F Le Guillou, W Wetterlind, RAV Rossel, W Hicks, M Grundy, S Tuomi
Soil Research 53 (8), 913-921, 2015
582015
An analysis of greenhouse gas mitigation and carbon biosequestration opportunities from rural land use
S Eady, M Grundy, B Battaglia, Michael and Keating
CSIRO, 2009
442009
A regolith depth map of the Australian continent
JR Wilford, R Searle, M Thomas, D Pagendam, MJ Grundy
Geoderma 266, 1-13, 2016
372016
TERN, Australia’s land observatory: addressing the global challenge of forecasting ecosystem responses to climate variability and change
J Cleverly, D Eamus, W Edwards, M Grant, MJ Grundy, A Held, M Karan, ...
Environmental Research Letters 14 (9), 095004, 2019
282019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20