Παρακολούθηση
Spyros Lalis
Spyros Lalis
Associate Professor of Computer Science, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Jaws: An open market-based framework for distributed computing over the internet
S Lalis, A Karipidis
Grid Computing—GRID 2000: First IEEE/ACM International Workshop Bangalore …, 2000
862000
A low-cost and simple-to-deploy peer-to-peer wireless network based on open source linux routers
N Tsarmpopoulos, I Kalavros, S Lalis
First international Conference on Testbeds and Research infrastructures For …, 2005
602005
A programming model and runtime system for significance-aware energy-efficient computing
V Vassiliadis, K Parasyris, C Chalios, CD Antonopoulos, S Lalis, N Bellas, ...
ACM SIGPLAN Notices 50 (8), 275-276, 2015
572015
Towards automatic significance analysis for approximate computing
V Vassiliadis, J Riehme, J Deussen, K Parasyris, CD Antonopoulos, ...
Proceedings of the 2016 International Symposium on Code Generation and …, 2016
562016
On minimizing the resource consumption of cloud applications using process migrations
N Tziritas, SU Khan, CZ Xu, T Loukopoulos, S Lalis
Journal of Parallel and Distributed Computing 73 (12), 1690-1704, 2013
422013
Omnistore: A system for ubiquitous personal storage management
A Karypidis, S Lalis
Fourth Annual IEEE International Conference on Pervasive Computing and …, 2006
402006
Towards a dynamic data driven system for rapid adaptive interdisciplinary ocean forecasting
NM Patrikalakis, JJ McCarthy, AR Robinson, H Schmidt, C Evangelinos, ...
Dynamic Data-Driven Application Systems. Kluwer Academic Publishers, Amsterdam, 2004
292004
Ipls: A framework for decentralized federated learning
C Pappas, D Chatzopoulos, S Lalis, M Vavalis
2021 IFIP Networking Conference (IFIP Networking), 1-6, 2021
282021
Ontology-driven integration of scientific repositories
V Christophides, C Houstis, S Lalis, H Tsalapata
Next Generation Information Technologies and Systems: 4th International …, 1999
271999
Soft actuation: Smart home and office with human-in-the-loop
J Domaszewicz, S Lalis, A Pruszkowski, M Koutsoubelias, T Tajmajer, ...
IEEE Pervasive computing 15 (1), 48-56, 2016
262016
Implementing replica placements: Feasibility and cost minimization
T Loukopoulos, N Tziritas, P Lampsas, S Lalis
2007 IEEE international parallel and distributed processing symposium, 1-10, 2007
232007
Automated context aggregation and file annotation for PAN-based computing
A Karypidis, S Lalis
Personal and Ubiquitous Computing 11, 33-44, 2007
232007
Exploiting significance of computations for energy-constrained approximate computing
V Vassiliadis, C Chalios, K Parasyris, CD Antonopoulos, S Lalis, N Bellas, ...
International Journal of Parallel Programming 44, 1078-1098, 2016
222016
TeCoLa: A programming framework for dynamic and heterogeneous robotic teams
M Koutsoubelias, S Lalis
Proceedings of the 13th International Conference on Mobile and Ubiquitous …, 2016
212016
Middleware mechanisms for agent mobility in wireless sensor and actuator networks
N Tziritas, G Georgakoudis, S Lalis, T Paczesny, J Domaszewicz, ...
Sensor Systems and Software: Third International ICST Conference, S-Cube …, 2012
202012
Agent placement in wireless embedded systems: memory space and energy optimizations
N Tziritas, T Loukopoulos, S Lalis, P Lampsas
2010 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing …, 2010
202010
Market-driven service allocation in a QoS-capable environment
S Lalis, C Nikalaou, D Papadakis, M Marazakis
Proceedings of the first international conference on Information and …, 1998
201998
A framework for evaluating software on reduced margins hardware
K Parasyris, P Koutsovasilis, V Vassiliadis, CD Antonopoulos, N Bellas, ...
2018 48th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2018
172018
Towards a next generation of open scientific data repositories and services
C Houstis, C Nikolaou, S Lalis, S Kapidakis, V Christophides, E Simon, ...
CWI Quarterly (Centrum voor Wiskunde en Informatica) 12 (2), 111-132, 1999
171999
An energy-efficient and error-resilient server ecosystem exceeding conservative scaling limits
G Karakonstantis, K Tovletoglou, L Mukhanov, H Vandierendonck, ...
2018 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE …, 2018
162018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20