Παρακολούθηση
Peter Haase
Peter Haase
metaphacts GmbH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα metaphacts.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
OWL 2 web ontology language: Structural specification and functional-style syntax
B Motik, PF Patel-Schneider, B Parsia, C Bock, A Fokoue, P Haase, ...
W3C recommendation 27 (65), 159, 2009
11092009
Fedx: Optimization techniques for federated query processing on linked data
A Schwarte, P Haase, K Hose, R Schenkel, M Schmidt
The Semantic Web–ISWC 2011: 10th International Semantic Web Conference, Bonn …, 2011
4512011
Consistent evolution of OWL ontologies
P Haase, L Stojanovic
European Semantic Web Conference, 182-197, 2005
3692005
A comparison of RDF query languages
P Haase, J Broekstra, A Eberhart, R Volz
The Semantic Web–ISWC 2004: Third International Semantic Web Conference …, 2004
3632004
Bibster–a semantics-based bibliographic peer-to-peer system
P Haase, J Broekstra, M Ehrig, M Menken, P Mika, M Olko, M Plechawski, ...
The Semantic Web–ISWC 2004: Third International Semantic Web Conference …, 2004
3472004
Similarity for ontologies-a comprehensive framework
M Ehrig, P Haase, M Hefke, N Stojanovic
2992005
A framework for handling inconsistency in changing ontologies
P Haase, F Van Harmelen, Z Huang, H Stuckenschmidt, Y Sure
The Semantic Web–ISWC 2005: 4th International Semantic Web Conference, ISWC …, 2005
2892005
The SWRC ontology–semantic web for research communities
Y Sure, S Bloehdorn, P Haase, J Hartmann, D Oberle
Progress in Artificial Intelligence: 12th Portuguese Conference on …, 2005
2562005
Towards linguistically grounded ontologies
P Buitelaar, P Cimiano, P Haase, M Sintek
The Semantic Web: Research and Applications: 6th European Semantic Web …, 2009
2162009
Fedbench: A benchmark suite for federated semantic data query processing
M Schmidt, O Görlitz, P Haase, G Ladwig, A Schwarte, T Tran
The Semantic Web–ISWC 2011: 10th International Semantic Web Conference, Bonn …, 2011
2072011
Ontology learning and reasoning—dealing with uncertainty and inconsistency
P Haase, J Völker
International Workshop on Uncertainty Reasoning for the Semantic Web, 366-384, 2005
1962005
Peer selection in peer-to-peer networks with semantic topologies
P Haase, R Siebes, F Van Harmelen
International conference on semantics for the networked world, 108-125, 2004
1792004
Towards portable natural language interfaces to knowledge bases–The case of the ORAKEL system
P Cimiano, P Haase, J Heizmann, M Mantel, R Studer
Data & Knowledge Engineering 65 (2), 325-354, 2008
1682008
Optique: Zooming in on big data
M Giese, A Soylu, G Vega-Gorgojo, A Waaler, P Haase, E Jiménez-Ruiz, ...
Computer 48 (3), 60-67, 2015
1562015
Porting natural language interfaces between domains: an experimental user study with the orakel system
P Cimiano, P Haase, J Heizmann
Proceedings of the 12th international conference on Intelligent user …, 2007
1522007
Benchmarking OWL reasoners
J Bock, P Haase, Q Ji, R Volz
ARea2008-Workshop on Advancing Reasoning on the Web: Scalability and Commonsense, 2008
1452008
A modularization-based approach to finding all justifications for OWL DL entailments
B Suntisrivaraporn, G Qi, Q Ji, P Haase
The Semantic Web: 3rd Asian Semantic Web Conference, ASWC 2008, Bangkok …, 2008
1302008
The neon ontology engineering toolkit
P Haase, H Lewen, R Studer, DT Tran, M Erdmann, M d’Aquin, E Motta
WWW, 2008
1182008
A mapping system for the integration of owl-dl ontologies
P Haase, B Motik
Proceedings of the first international workshop on Interoperability of …, 2005
1172005
FedX: A federation layer for distributed query processing on linked open data
A Schwarte, P Haase, K Hose, R Schenkel, M Schmidt
The Semanic Web: Research and Applications: 8th Extended Semantic Web …, 2011
1132011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20