Παρακολούθηση
Pedro G. Campos
Pedro G. Campos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ubiobio.cl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Time-aware recommender systems: a comprehensive survey and analysis of existing evaluation protocols
PG Campos, F Díez, I Cantador
User Modeling and User-Adapted Interaction 24 (1), 67-119, 2014
4522014
Simple time-biased KNN-based recommendations
PG Campos, A Bellogín, F Díez, JE Chavarriaga
Proceedings of the Workshop on Context-Aware Movie Recommendation, 20-23, 2010
532010
Modelo para Seguridad de la Información en TIC
JB Salazar, PG Campos
Concepción, Chile: Universidad del Bío-Bío, 234-253, 2008
432008
Context-aware movie recommendations: an empirical comparison of pre-filtering, post-filtering and contextual modeling approaches
PG Campos, I Fernández-Tobías, I Cantador, F Díez
International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies, 137-149, 2013
392013
Towards a more realistic evaluation: testing the ability to predict future tastes of matrix factorization-based recommenders
PG Campos, F Díez, M Sánchez-Montañés
Proceedings of the fifth ACM conference on Recommender systems, 309-312, 2011
252011
Comparación de técnicas de calibración de cámaras digitales
D Aracena Pizarro, P Campos, CL Tozzi
Revista Facultad de Ingeniería-Universidad de Tarapacá 13 (1), 57-67, 2005
252005
The jigsaw technique: experiences teaching analysis class diagrams
JAPS Portillo, PG Campos
2009 Mexican International Conference on Computer Science, 289-293, 2009
212009
Movie recommendations based in explicit and implicit features extracted from the Filmtipset dataset
F Díez, JE Chavarriaga, PG Campos, A Bellogín
Proceedings of the Workshop on Context-Aware Movie Recommendation, 45-52, 2010
202010
Temporal rating habits: A valuable tool for rating discrimination
PG Campos, F Díez, A Bellogín
Proceedings of the 2nd Challenge on Context-Aware Movie Recommendation, 29-35, 2011
192011
Using data mining techniques for exploring learning object repositories
A Segura, C Vidal‐Castro, V Menéndez‐Domínguez, PG Campos, ...
The Electronic Library, 2011
152011
Quality in learning objects: evaluating compliance with metadata standards
CC Vidal, NA Segura, SP Campos, S Sánchez-Alonso
Research Conference on Metadata and Semantic Research, 342-353, 2010
152010
Time feature selection for identifying active household members
PG Campos, A Bellogin, F Díez, I Cantador
Proceedings of the 21st ACM international conference on Information and …, 2012
72012
Temporal models in recommender systems: an exploratory study on different evaluation dimensions
PGC Soto
Universidad Autónoma de Madrid Escuela Politécnica Superior, 2011
72011
Optimización global por intervalos: aplicación a problemas con parámetros inciertos
PG Campos, HM Valdés-González
Información tecnológica 17 (5), 67-74, 2006
72006
A contextual modeling approach for model-based recommender systems
I Fernández-Tobías, PG Campos, I Cantador, F Díez
Conference of the Spanish Association for Artificial Intelligence, 42-51, 2013
62013
Time-aware evaluation of methods for identifying active household members in recommender systems
PG Campos, A Bellogín, I Cantador, F Díez
Conference of the Spanish Association for Artificial Intelligence, 22-31, 2013
62013
Exploiting time contexts in collaborative filtering: An item splitting approach
PG Campos, I Cantador, F Díez
Proceedings of the 3rd Workshop on Context-awareness in Retrieval and …, 2013
62013
Extracting context data from user reviews for recommendation: A Linked Data approach
PG Campos, N Rodríguez-Artigot, I Cantador
1st Workshop on Recommendation in Complex Scenarios (ComplexRec 2017), 2017
42017
A performance comparison of time-aware recommendation models
PG Campos, F Dıez, I Cantador
42012
A Development Methodologies Recommender System Based on Knowledge from the Software Industry
EE Grandón, PG Campos, RF Inzunza, FÁ Cáceres
2018 37th International Conference of the Chilean Computer Science Society …, 2018
32018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20