Παρακολούθηση
John M Halley
John M Halley
Professor of Ecology, University of Ioannina
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ecology, evolution and 1f-noise
JM Halley
Trends in ecology & evolution 11 (1), 33-37, 1996
4961996
Uses and abuses of fractal methodology in ecology
JM Halley, S Hartley, AS Kallimanis, WE Kunin, JJ Lennon, SP Sgardelis
Ecology letters 7 (3), 254-271, 2004
3722004
Elephant seal genetic variation and the use of simulation models to investigate historical population bottlenecks
AR Hoelzel, J Halley, SJ O'Brien, C Campagna, T Arnborm, B Le Boeuf, ...
Journal of Heredity 84 (6), 443-449, 1993
3371993
Dispersal of Amazonian birds in continuous and fragmented forest
KS Van Houtan, SL Pimm, JM Halley, RO Bierregaard Jr, TE Lovejoy
Ecology letters 10 (3), 219-229, 2007
2472007
Effects of monoterpenoids, acting alone or in pairs, on seed germination and subsequent seedling growth
D Vokou, P Douvli, GJ Blionis, JM Halley
Journal of chemical ecology 29 (10), 2281-2301, 2003
2292003
How does habitat diversity affect the species–area relationship?
AS Kallimanis, AD Mazaris, J Tzanopoulos, JM Halley, JD Pantis, ...
Global Ecology and Biogeography 17 (4), 532-538, 2008
1762008
Where did the fires burn in Peloponnisos, Greece the summer of 2007? Evidence for a synergy of fuel and weather
N Koutsias, M Arianoutsou, AS Kallimanis, G Mallinis, JM Halley, ...
Agricultural and Forest Meteorology 156, 41-53, 2012
1642012
Predicting the persistence of amphibian populations with the help of a spatial model
JM Halley, RS Oldham, JW Arntzen
Journal of Applied Ecology, 455-470, 1996
1481996
On the relation between temporal variability and persistence time in animal populations
P Inchausti, J Halley
Journal of Animal Ecology 72 (6), 899-908, 2003
1472003
Extinction risk of soil biota
SD Veresoglou, JM Halley, MC Rillig
Nature communications 6 (1), 1-10, 2015
1462015
Investigating long-term ecological variability using the global population dynamics database
P Inchausti, J Halley
Science 293 (5530), 655-657, 2001
1452001
A model for the spatial dynamics of linyphiid spiders in farmland
JM Halley, CFG Thomas, PC Jepson
Journal of Applied Ecology, 471-492, 1996
1381996
Long-term trends in atmospheric pollen levels in the city of Thessaloniki, Greece
A Damialis, JM Halley, D Gioulekas, D Vokou
Atmospheric Environment 41 (33), 7011-7021, 2007
1362007
Extinction risk and the 1/f family of noise models
JM Halley, WE Kunin
Theoretical Population Biology 56 (3), 215-230, 1999
1311999
Targeted habitat restoration can reduce extinction rates in fragmented forests
WD Newmark, CN Jenkins, SL Pimm, PB McNeally, JM Halley
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (36), 9635-9640, 2017
1162017
The long-term temporal variability and spectral colour of animal populations
P Inchausti, J Halley
Evolutionary Ecology Research 4 (7), 1033-1048, 2002
1152002
Metapopulation extinction risk under spatially autocorrelated disturbance
AS Kallimanis, WE Kunin, JM Halley, SP Sgardelis
Conservation biology 19 (2), 534-546, 2005
1122005
Extinction risk and threats to plants and fungi
E Nic Lughadha, SP Bachman, TCC Leão, F Forest, JM Halley, J Moat, ...
Plants, People, Planet 2 (5), 389-408, 2020
1092020
Flowering phenology of Campanula on Mt Olynipos, Greece
GJ Blionis, JM Halley, D Vokou
Ecography 24 (6), 696-706, 2001
1062001
Long-term climate forcing in loggerhead sea turtle nesting
KS Van Houtan, JM Halley
PLoS one 6 (4), e19043, 2011
962011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20