Παρακολούθηση
Yannis Theodoridis
Yannis Theodoridis
Professor of Data Science, University of Piraeus, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
State-of-the-art in privacy preserving data mining
VS Verykios, E Bertino, IN Fovino, LP Provenza, Y Saygin, Y Theodoridis
ACM Sigmod Record 33 (1), 50-57, 2004
12182004
Novel approaches to the indexing of moving object trajectories.
D Pfoser, CS Jensen, Y Theodoridis
VLDB 2000, 395-406, 2000
10542000
Semantic trajectories modeling and analysis
C Parent, S Spaccapietra, C Renso, G Andrienko, N Andrienko, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 45 (4), 1-32, 2013
6992013
R-Trees: Theory and Applications: Theory and Applications
Y Manolopoulos, A Nanopoulos, AN Papadopoulos, Y Theodoridis
Springer Science & Business Media, 2006
5362006
Spatio-temporal indexing for large multimedia applications
Y Theodoridis, M Vazirgiannis, T Sellis
Multimedia Computing and Systems, 1996., Proceedings of the Third IEEE …, 1996
5201996
On the generation of spatiotemporal datasets
Y Theodoridis, JRO Silva, MA Nascimento
International Symposium on Spatial Databases, 147-164, 1999
4851999
Topological relations in the world of minimum bounding rectangles: A study with R-trees
D Papadias, T Sellis, Y Theodoridis, MJ Egenhofer
Proceedings of the 1995 ACM SIGMOD international conference on management of …, 1995
4011995
A model for the prediction of R-tree performance
Y Theodoridis, T Sellis
Proceedings of the fifteenth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART symposium on …, 1996
3731996
Monic: modeling and monitoring cluster transitions
M Spiliopoulou, I Ntoutsi, Y Theodoridis, R Schult
Proceedings of the 12th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2006
3692006
Literature review of spatio-temporal database models
N Pelekis, B Theodoulidis, I Kopanakis, Y Theodoridis
The Knowledge Engineering Review 19 (3), 235-274, 2004
3552004
Closest pair queries in spatial databases
A Corral, Y Manolopoulos, Y Theodoridis, M Vassilakopoulos
ACM SIGMOD Record 29 (2), 189-200, 2000
3542000
Spatial relations, minimum bounding rectangles, and spatial data structures
D Papadias, Y Theodoridis
International Journal of Geographical Information Science 11 (2), 111-138, 1997
2951997
Index-based most similar trajectory search
E Frentzos, K Gratsias, Y Theodoridis
2007 IEEE 23rd International Conference on Data Engineering, 816-825, 2006
2832006
Specifications for efficient indexing in spatiotemporal databases
Y Theodoridis, T Sellis, AN Papadopoulos, Y Manolopoulos
Proceedings. Tenth International Conference on Scientific and Statistical …, 1998
2221998
Similarity search in trajectory databases
N Pelekis, I Kopanakis, G Marketos, I Ntoutsi, G Andrienko, Y Theodoridis
14th International Symposium on Temporal Representation and Reasoning (TIME …, 2007
2082007
Efficient cost models for spatial queries using R-trees
Y Theodoridis, E Stefanakis, T Sellis
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 12 (1), 19-32, 2000
2052000
Spatio-temporal composition and indexing for large multimedia applications
M Vazirgiannis, Y Theodoridis, T Sellis
Multimedia systems 6 (4), 284-298, 1998
2051998
Evaluation of access structures for discretely moving points
MA Nascimento, JRO Silva, Y Theodoridis
International Workshop on Spatio-Temporal Database Management, 171-189, 1999
1941999
Novel approaches in query processing for moving objects
D Pfoser, CS Jensen, Y Theodoridis
1922000
Advanced database indexing
Y Manolopoulos, Y Theodoridis, V Tsotras
Springer Science & Business Media, 2000
169*2000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20