Παρακολούθηση
Dan Tufis
Dan Tufis
Professor of Artificial Intelligence, Institute for Artificial Intelligence, Romanian Academy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα racai.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The JRC-Acquis: A multilingual aligned parallel corpus with 20+ languages
R Steinberger, B Pouliquen, A Widiger, C Ignat, T Erjavec, D Tufis, ...
arXiv preprint cs/0609058, 2006
7722006
The Romanian Wordnet
D Tufis, E Barbu, VB Mititelu, R Ion, L Bozianu
Romanian Journal on Information Science and Technology 7 (2-3), 105-122, 2004
448*2004
Sense discrimination with parallel corpora
N Ide, T Erjavec, D Tufiş
Proceedings of the ACL-02 workshop on Word sense disambiguation: recent …, 2002
1752002
Multext-east: Parallel and comparable corpora and lexicons for six central and eastern european languages
L Dimitrova, T Erjavec, N Ide, HJ Kaalep, V Petkevic, D Tufiş
36th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and …, 1998
1471998
Balkanet: A multilingual semantic network for the balkan languages
S Stamou, K Oflazer, K Pala, D Christoudoulakis, D Cristea, D Tufis, ...
Proceedings of the International Wordnet Conference, Mysore, India, 21-25, 2002
1402002
Tagging romanian texts: a case study for QTAG, a language independent probabilistic tagger.
D Tufis, O Mason
LREC, 589-596, 1998
1241998
Tiered tagging and combined language models classifiers
D Tufiş
International Workshop on Text, Speech and Dialogue, 28-33, 1999
1151999
Fine-grained word sense disambiguation based on parallel corpora, word alignment, word clustering and aligned wordnets
D Tufis, R Ion, N Ide
arXiv preprint cs/0503024, 2005
1082005
RACAI's Linguistic Web Services
D Tufiş, R Ion, A Ceauşu, D Ştefănescu
Proceedings of the 6th Language Resources and Evaluation Conference-LREC, 28-30, 2008
642008
The reference corpus of the contemporary Romanian language (CoRoLa)
VB Mititelu, D Tufiş, E Irimia
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources …, 2018
612018
Automatic Diacritics Insertion in Romanian Texts
D Tufiş, A Chiţu
Proceedings of the 5th International Workshop on Computational Lexicography …, 1999
60*1999
Improved lexical alignment by combining multiple reified alignments
D Tufiş, R Ion, A Ceauşu, D Stefanescu
11th Conference of the European Chapter of the Association for Computational …, 2006
522006
A cheap and fast way to build useful translation lexicons
D Tufiş
COLING 2002: The 19th International Conference on Computational Linguistics, 2002
512002
DIAC+: A professional diacritics recovering system
D Tufiş, A Ceauşu
Proceedings of LREC 2008, 167-174, 2008
472008
Using a Large Set of EAGLES-compliant Morpho-syntactic Descriptors as a Tagset for Probabilistic Tagging.
D Tufis
LREC, 2000
462000
The European language technology landscape in 2020: Language-centric and human-centric AI for cross-cultural communication in multilingual Europe
G Rehm, K Marheinecke, S Hegele, S Piperidis, K Bontcheva, J Hajič, ...
arXiv preprint arXiv:2003.13833, 2020
432020
Automatic Sense Tagging Using Parallel Corpora.
N Ide, T Erjavec, D Tufis
NLPRS, 83-90, 2001
432001
Collecting and using comparable corpora for statistical machine translation
I Skadiņa, A Aker, N Mastropavlos, F Su, D Tufis, M Verlic, A Vasiļjevs, ...
Proceedings of the 8th international conference on language resources and …, 2012
422012
Romanian wordnet: Current state, new applications and prospects
D Tufiş, R Ion, L Bozianu, A Ceauşu, D Ştefănescu
Proceedings of the Fourth Global WordNet Conference (GWC 2008), 441-452, 2007
402007
Special Issue on BalkaNet Project
D Tufiş
Romanian Journal on Information Science and Technology. Bucureşti …, 2004
402004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20