Παρακολούθηση
Grigorios G. Chrysos
Grigorios G. Chrysos
Assistant Professor at University of Wisconsin-Madison
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wisc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The first facial landmark tracking in-the-wild challenge: Benchmark and results
J Shen, S Zafeiriou, GG Chrysos, J Kossaifi, G Tzimiropoulos, M Pantic
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision …, 2015
3912015
Robust Conditional Generative Adversarial Networks
GG Chrysos, J Kossaifi, S Zafeiriou
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019
2022019
The menpo facial landmark localisation challenge
S Zaferiou, G Trigeorgis, G Chrysos, J Deng, J Shie
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition-Workshops (CVPRW) 1, 2017
185*2017
A Comprehensive Performance Evaluation of Deformable Face Tracking" In-the-Wild"
GG Chrysos, E Antonakos, P Snape, A Asthana, S Zafeiriou
International Journal of Computer Vision (IJCV), 2017
1452017
Offline deformable face tracking in arbitrary videos
GG Chrysos, E Antonakos, S Zafeiriou, P Snape
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision …, 2015
1252015
Tensor methods in computer vision and deep learning
Y Panagakis, J Kossaifi, GG Chrysos, J Oldfield, MA Nicolaou, ...
Proceedings of the IEEE 109 (5), 863-890, 2021
1062021
The menpo benchmark for multi-pose 2d and 3d facial landmark localisation and tracking
J Deng, A Roussos, G Chrysos, E Ververas, I Kotsia, J Shen, S Zafeiriou
International Journal of Computer Vision 127, 599-624, 2019
1022019
Deep Polynomial Neural Networks
G Chrysos, S Moschoglou, G Bouritsas, J Deng, Y Panagakis, S Zafeiriou
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), 2021
752021
nets: Deep Polynomial Neural Networks
GG Chrysos, S Moschoglou, G Bouritsas, Y Panagakis, J Deng, ...
CVPR, 2020
702020
The 3d menpo facial landmark tracking challenge
S Zafeiriou, GG Chrysos, A Roussos, E Ververas, J Deng, G Trigeorgis
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision …, 2017
602017
Deep face deblurring
GG Chrysos, S Zafeiriou
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
442017
Motion deblurring of faces
GG Chrysos, P Favaro, S Zafeiriou
International journal of computer vision 127 (6), 801-823, 2019
352019
RoCGAN: Robust Conditional GAN
GG Chrysos, J Kossaifi, S Zafeiriou
International Journal of Computer Vision 128 (10), 2665-2683, 2020
312020
The Spectral Bias of Polynomial Neural Networks
M Choraria, LT Dadi, G Chrysos, J Mairal, V Cevher
10th International Conference on Learning Representations (ICLR), 2022
162022
Augmenting Deep Classifiers with Polynomial Neural Networks
GG Chrysos, M Georgopoulos, J Deng, J Kossaifi, Y Panagakis, ...
ECCV'22, 2022
16*2022
Poly-NL: Linear Complexity Non-Local Layers With 3rd Order Polynomials
F Babiloni, I Marras, F Kokkinos, J Deng, G Chrysos, S Zafeiriou
IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 10518-10528, 2021
16*2021
Polygan: High-order polynomial generators
G Chrysos, S Moschoglou, Y Panagakis, S Zafeiriou
arXiv preprint arXiv:1908.06571, 2019
162019
Conditional generation using polynomial expansions
G Chrysos, M Georgopoulos, Y Panagakis
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 28390-28404, 2021
132021
Robustness in deep learning: The good (width), the bad (depth), and the ugly (initialization)
Z Zhu, F Liu, GG Chrysos, V Cevher
Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022
122022
Generalization Properties of NAS under Activation and Skip Connection Search
Z Zhu, F Liu, GG Chrysos, V Cevher
Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022
122022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20