Παρακολούθηση
Can Li
Can Li
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hku.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Analogue signal and image processing with large memristor crossbars
C Li, M Hu, Y Li, H Jiang, N Ge, E Montgomery, J Zhang, W Song, ...
Nature electronics 1 (1), 52-59, 2018
9512018
Efficient and self-adaptive in-situ learning in multilayer memristor neural networks
C Li, D Belkin, Y Li, P Yan, M Hu, N Ge, H Jiang, E Montgomery, P Lin, ...
Nature communications 9 (1), 2385, 2018
9322018
Fully memristive neural networks for pattern classification with unsupervised learning
Z Wang, S Joshi, S Savel’Ev, W Song, R Midya, Y Li, M Rao, P Yan, ...
Nature Electronics 1 (2), 137-145, 2018
8462018
Memristor‐based analog computation and neural network classification with a dot product engine
M Hu, CE Graves, C Li, Y Li, N Ge, E Montgomery, N Davila, H Jiang, ...
Advanced Materials 30 (9), 1705914, 2018
6352018
Memristor crossbar arrays with 6-nm half-pitch and 2-nm critical dimension
S Pi, C Li, H Jiang, W Xia, H Xin, JJ Yang, Q Xia
Nature nanotechnology 14 (1), 35-39, 2019
4292019
A novel true random number generator based on a stochastic diffusive memristor
H Jiang, D Belkin, SE Savel’ev, S Lin, Z Wang, Y Li, S Joshi, R Midya, C Li, ...
Nature communications 8 (1), 882, 2017
3442017
Long short-term memory networks in memristor crossbar arrays
C Li, Z Wang, M Rao, D Belkin, W Song, H Jiang, P Yan, Y Li, P Lin, M Hu, ...
Nature Machine Intelligence 1 (1), 49-57, 2019
3132019
Anatomy of Ag/Hafnia‐Based Selectors with 1010 Nonlinearity
R Midya, Z Wang, J Zhang, SE Savel'ev, C Li, M Rao, MH Jang, S Joshi, ...
Advanced Materials 29 (12), 1604457, 2017
3122017
Reinforcement learning with analogue memristor arrays
Z Wang, C Li, W Song, M Rao, D Belkin, Y Li, P Yan, H Jiang, P Lin, M Hu, ...
Nature electronics 2 (3), 115-124, 2019
2742019
Threshold switching of Ag or Cu in dielectrics: materials, mechanism, and applications
Z Wang, M Rao, R Midya, S Joshi, H Jiang, P Lin, W Song, S Asapu, ...
Advanced Functional Materials 28 (6), 1704862, 2018
2712018
Three-dimensional memristor circuits as complex neural networks
P Lin, C Li, Z Wang, Y Li, H Jiang, W Song, M Rao, Y Zhuo, NK Upadhyay, ...
Nature Electronics 3 (4), 225-232, 2020
2602020
Power-efficient combinatorial optimization using intrinsic noise in memristor Hopfield neural networks
F Cai, S Kumar, T Van Vaerenbergh, X Sheng, R Liu, C Li, Z Liu, M Foltin, ...
Nature Electronics 3 (7), 409-418, 2020
259*2020
Capacitive neural network with neuro-transistors
Z Wang, M Rao, JW Han, J Zhang, P Lin, Y Li, C Li, W Song, S Asapu, ...
Nature communications 9 (1), 3208, 2018
2152018
Three-Dimensional Crossbar Arrays of Self-rectifying Si/SiO2/Si Memristors
C Li, Q Xia
Handbook of memristor networks, 791-813, 2019
2002019
In situ training of feed-forward and recurrent convolutional memristor networks
Z Wang, C Li, P Lin, M Rao, Y Nie, W Song, Q Qiu, Y Li, P Yan, ...
Nature Machine Intelligence 1 (9), 434-442, 2019
1932019
Silicon Oxide (SiOx): A Promising Material for Resistance Switching?
A Mehonic, AL Shluger, D Gao, I Valov, E Miranda, D Ielmini, A Bricalli, ...
Advanced materials 30 (43), 1801187, 2018
1782018
Roadmap on emerging hardware and technology for machine learning
K Berggren, Q Xia, KK Likharev, DB Strukov, H Jiang, T Mikolajick, ...
Nanotechnology 32 (1), 012002, 2020
1572020
Analog content-addressable memories with memristors
C Li, CE Graves, X Sheng, D Miller, M Foltin, G Pedretti, JP Strachan
Nature communications 11 (1), 1638, 2020
1242020
Artificial neural network (ANN) to spiking neural network (SNN) converters based on diffusive memristors
R Midya, Z Wang, S Asapu, S Joshi, Y Li, Y Zhuo, W Song, H Jiang, ...
Advanced Electronic Materials 5 (9), 1900060, 2019
962019
Low‐conductance and multilevel CMOS‐integrated nanoscale oxide memristors
X Sheng, CE Graves, S Kumar, X Li, B Buchanan, L Zheng, S Lam, C Li, ...
Advanced electronic materials 5 (9), 1800876, 2019
712019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20