Παρακολούθηση
Mina Kamel
Mina Kamel
Voliro AG
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα voliro.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Receding horizon "next-best-view" planner for 3D exploration
A Bircher, M Kamel, K Alexis, H Oleynikova, R Siegwart
2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1462-1468, 2016
5722016
Model predictive control for trajectory tracking of unmanned aerial vehicles using robot operating system
M Kamel, T Stastny, K Alexis, R Siegwart
Robot Operating System (ROS) The Complete Reference (Volume 2), 3-39, 2017
2792017
Fast nonlinear model predictive control for unified trajectory optimization and tracking
M Neunert, C De Crousaz, F Furrer, M Kamel, F Farshidian, R Siegwart, ...
2016 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 1398-1404, 2016
2672016
The voliro omniorientational hexacopter: An agile and maneuverable tiltable-rotor aerial vehicle
M Kamel, S Verling, O Elkhatib, C Sprecher, P Wulkop, Z Taylor, ...
IEEE Robotics & Automation Magazine 25 (4), 34-44, 2018
2542018
Receding horizon path planning for 3D exploration and surface inspection
A Bircher, M Kamel, K Alexis, H Oleynikova, R Siegwart
Autonomous Robots 42, 291-306, 2018
2492018
Linear vs nonlinear mpc for trajectory tracking applied to rotary wing micro aerial vehicles
M Kamel, M Burri, R Siegwart
IFAC-PapersOnLine 50 (1), 3463-3469, 2017
2262017
Three-dimensional coverage path planning via viewpoint resampling and tour optimization for aerial robots
A Bircher, M Kamel, K Alexis, M Burri, P Oettershagen, S Omari, T Mantel, ...
Autonomous Robots 40, 1059-1078, 2016
2172016
Robust collision avoidance for multiple micro aerial vehicles using nonlinear model predictive control
M Kamel, J Alonso-Mora, R Siegwart, J Nieto
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
131*2017
Collaborative transportation using MAVs via passive force control
A Tagliabue, M Kamel, S Verling, R Siegwart, J Nieto
2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 5766-5773, 2017
1282017
Fast nonlinear model predictive control for multicopter attitude tracking on SO (3)
M Kamel, K Alexis, M Achtelik, R Siegwart
2015 IEEE conference on control applications (CCA), 1160-1166, 2015
1202015
Robust collaborative object transportation using multiple MAVs
A Tagliabue, M Kamel, R Siegwart, J Nieto
The International Journal of Robotics Research 38 (9), 1020-1044, 2019
1012019
LQR-assisted whole-body control of a wheeled bipedal robot with kinematic loops
V Klemm, A Morra, L Gulich, D Mannhart, D Rohr, M Kamel, Y de Viragh, ...
IEEE Robotics and Automation Letters 5 (2), 3745-3752, 2020
932020
Aerial picking and delivery of magnetic objects with mavs
A Gawel, M Kamel, T Novkovic, J Widauer, D Schindler, ...
2017 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 5746-5752, 2017
932017
Autonomous exploration and inspection path planning for aerial robots using the robot operating system
C Papachristos, M Kamel, M Popović, S Khattak, A Bircher, H Oleynikova, ...
Robot Operating System (ROS) The Complete Reference (Volume 3), 67-111, 2019
832019
Design and modeling of dexterous aerial manipulator
M Kamel, K Alexis, R Siegwart
2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2016
732016
A decentralized multi-agent unmanned aerial system to search, pick up, and relocate objects
R Bähnemann, D Schindler, M Kamel, R Siegwart, J Nieto
2017 IEEE International Symposium on Safety, Security and Rescue Robotics …, 2017
692017
Design and optimal control of a tiltrotor micro-aerial vehicle for efficient omnidirectional flight
M Allenspach, K Bodie, M Brunner, L Rinsoz, Z Taylor, M Kamel, ...
The International Journal of Robotics Research 39 (10-11), 1305-1325, 2020
672020
PaintCopter: An autonomous UAV for spray painting on three-dimensional surfaces
AS Vempati, M Kamel, N Stilinovic, Q Zhang, D Reusser, I Sa, J Nieto, ...
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (4), 2862-2869, 2018
622018
Model predictive control for micro aerial vehicles: A survey
H Nguyen, M Kamel, K Alexis, R Siegwart
2021 European Control Conference (ECC), 1556-1563, 2021
612021
Build your own visual-inertial drone: A cost-effective and open-source autonomous drone
I Sa, M Kamel, M Burri, M Bloesch, R Khanna, M Popović, J Nieto, ...
IEEE Robotics & Automation Magazine 25 (1), 89-103, 2017
532017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20