Παρακολούθηση
Catherine P. Raptopoulou
Catherine P. Raptopoulou
Research Director NCSR "Demokritos"
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inn.demokritos.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hexanuclear Manganese(III) Single‐Molecule Magnets
CJ Milios, CP Raptopoulou, A Terzis, F Lloret, R Vicente, SP Perlepes, ...
Angewandte Chemie 116 (2), 212-214, 2004
2772004
Biological evaluation of non-steroidal anti-inflammatory drugs-cobalt (II) complexes
F Dimiza, AN Papadopoulos, V Tangoulis, V Psycharis, CP Raptopoulou, ...
Dalton transactions 39 (19), 4517-4528, 2010
2692010
“Switching on” the properties of single-molecule magnetism in triangular manganese (III) complexes
TC Stamatatos, D Foguet-Albiol, SC Lee, CC Stoumpos, CP Raptopoulou, ...
Journal of the American Chemical Society 129 (30), 9484-9499, 2007
2382007
Molecular structure and magnetic properties of acetato-bridged lanthanide (III) dimers
A Panagiotopoulos, TF Zafiropoulos, SP Perlepes, E Bakalbassis, ...
Inorganic Chemistry 34 (19), 4918-4920, 1995
2351995
Non-steroidal antiinflammatory drug–copper (II) complexes: structure and biological perspectives
F Dimiza, S Fountoulaki, AN Papadopoulos, CA Kontogiorgis, ...
Dalton transactions 40 (34), 8555-8568, 2011
2212011
Anti-inflammatory drugs interacting with Zn (II), Cd (II) and Pt (II) metal ions
C Dendrinou-Samara, G Tsotsou, LV Ekateriniadou, AH Kortsaris, ...
Journal of inorganic biochemistry 71 (3-4), 171-179, 1998
1881998
Synthesis, Spectroscopic and Structural Characterization of the First Mononuclear, Water Soluble Iron−Citrate Complex, (NH4)5Fe(C6H4O7)2·2H2O
M Matzapetakis, CP Raptopoulou, A Tsohos, V Papaefthymiou, N Moon, ...
Journal of the American Chemical Society 120 (50), 13266-13267, 1998
1851998
Initial Example of a Triangular Single-Molecule Magnet from Ligand-Induced Structural Distortion of a [MnIII3O]7+ Complex
TC Stamatatos, D Foguet-Albiol, CC Stoumpos, CP Raptopoulou, A Terzis, ...
Journal of the American Chemical Society 127 (44), 15380-15381, 2005
1822005
Manganese citrate chemistry: syntheses, spectroscopic studies, and structural characterizations of novel mononuclear, water-soluble manganese citrate complexes
M Matzapetakis, N Karligiano, A Bino, M Dakanali, CP Raptopoulou, ...
Inorganic Chemistry 39 (18), 4044-4051, 2000
1732000
Structure and biological properties of the copper (II) complex with the quinolone antibacterial drug N-propyl-norfloxacin and 2, 2′-bipyridine
EK Efthimiadou, H Thomadaki, Y Sanakis, CP Raptopoulou, N Katsaros, ...
Journal of inorganic biochemistry 101 (1), 64-73, 2007
1702007
Zinc complexes of the antibacterial drug oxolinic acid: structure and DNA-binding properties
A Tarushi, G Psomas, CP Raptopoulou, DP Kessissoglou
Journal of inorganic biochemistry 103 (6), 898-905, 2009
1612009
Neutral and cationic mononuclear copper (II) complexes with enrofloxacin: structure and biological activity
EK Efthimiadou, Y Sanakis, M Katsarou, CP Raptopoulou, A Karaliota, ...
Journal of Inorganic Biochemistry 100 (8), 1378-1388, 2006
1572006
Synthesis, structure and biological activity of copper (II) complexes with oxolinic acid
G Psomas, A Tarushi, EK Efthimiadou, Y Sanakis, CP Raptopoulou, ...
Journal of Inorganic Biochemistry 100 (11), 1764-1773, 2006
1542006
Vanadium (IV)− citrate complex interconversions in aqueous solutions. A pH-dependent synthetic, structural, spectroscopic, and magnetic study
M Tsaramyrsi, M Kaliva, A Salifoglou, CP Raptopoulou, A Terzis, ...
Inorganic Chemistry 40 (23), 5772-5779, 2001
1522001
Copper (II) interacting with the non-steroidal antiinflammatory drug flufenamic acid: Structure, antioxidant activity and binding to DNA and albumins
C Tolia, AN Papadopoulos, CP Raptopoulou, V Psycharis, C Garino, ...
Journal of Inorganic Biochemistry 123, 53-65, 2013
1502013
Copper (II) complexes with phenoxyalkanoic acids and nitrogen donor heterocyclic ligands: structure and bioactivity
C Dendrinou-Samara, G Psomas, CP Raptopoulou, DP Kessissoglou
Journal of Inorganic Biochemistry 83 (1), 7-16, 2001
1482001
Structurally Diverse Copper (II)− Carboxylato Complexes: Neutral and Ionic Mononuclear Structures and a Novel Binuclear Structure
G Psomas, CP Raptopoulou, L Iordanidis, C Dendrinou-Samara, ...
Inorganic Chemistry 39 (14), 3042-3048, 2000
1452000
Metal-organic frameworks: Synthetic methods and potential applications
CP Raptopoulou
Materials 14 (2), 310, 2021
1442021
Biological evaluation of cobalt (II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drug naproxen
F Dimiza, AN Papadopoulos, V Tangoulis, V Psycharis, CP Raptopoulou, ...
Journal of Inorganic Biochemistry 107 (1), 54-64, 2012
1432012
Synthesis, structural characterization, and solution behavior of the first mononuclear, aqueous aluminum citrate complex
M Matzapetakis, CP Raptopoulou, A Terzis, A Lakatos, T Kiss, ...
Inorganic Chemistry 38 (4), 618-619, 1999
1351999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20