Παρακολούθηση
Sree Hari Krishnan Parthasarathi
Sree Hari Krishnan Parthasarathi
Amazon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα icsi.berkeley.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An Introduction to Computational Networks and the Computational Network Toolkit
D Yu, A Eversole, M Seltzer, K Yao, B Guenter, O Kuchaiev, Y Zhang, ...
https://github.com/Microsoft/CNTK/blob/master/Documentation/CNTK-TechReport …, 2014
4652014
Exploiting innocuous activity for correlating users across sites
O Goga, H Lei, SHK Parthasarathi, G Friedland, R Sommer, R Teixeira
Proceedings of the 22nd international conference on World Wide Web, 447-458, 2013
3092013
Anchored speech detection and speech recognition
SHK Parthasarathi, B Hoffmeister, B King, R Maas
US Patent 10,373,612, 2019
3022019
Lessons from building acoustic models with a million hours of speech
SHK Parthasarathi, N Strom
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
902019
Improving noise robustness of automatic speech recognition via parallel data and teacher-student learning
L Mošner, M Wu, A Raju, SHK Parthasarathi, K Kumatani, S Sundaram, ...
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
662019
Robust i-vector based adaptation of DNN acoustic model for speech recognition
S Garimella, A Mandal, N Ström, B Hoffmeister, S Matsoukas, ...
622015
Robustness of phase based features for speaker recognition
P Rajan, SHK Parthasarathi, HA Murthy
Idiap, 2009
512009
fMLLR based feature-space speaker adaptation of DNN acoustic models
SHK Parthasarathi, B Hoffmeister, S Matsoukas, A Mandal, N Ström, ...
452015
Robust Speech Recognition Via Anchor Word Representations
B King, IF Chen, Y Vaizman, Y Liu, R Maas, SHK Parthasarathi, ...
Proc. Interspeech 2017, 2471-2475, 2017
382017
Wordless sounds: Robust speaker diarization using privacy-preserving audio representations
SHK Parthasarathi, H Bourlard, D Gatica-Perez
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 21 (1), 85-98, 2012
212012
The blame game in meeting room ASR: An analysis of feature versus model errors in noisy and mismatched conditions
SHK Parthasarathi, SY Chang, J Cohen, N Morgan, S Wegmann
2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2013
202013
Robustness of group delay representations for noisy speech signals
SHK Parthasarathi, R Padmanabhan, HA Murthy
International Journal of Speech Technology 14, 361-368, 2011
192011
Anchored speech detection
R Maas, SHK Parthasarathi, B King, R Huang, B Hoffmeister
182016
Realizing petabyte scale acoustic modeling
SHK Parthasarathi, N Sivakrishnan, P Ladkat, N Strom
IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems 9 (2 …, 2019
152019
Evaluating the robustness of privacy-sensitive audio features for speech detection in personal audio log scenarios
SHK Parthasarathi, MM Doss, H Bourlard, D Gatica-Perez
2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2010
142010
N-best hypotheses reranking for text-to-sql systems
L Zeng, SHK Parthasarathi, D Hakkani-Tur
2022 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), 663-670, 2023
132023
Voice activity detection using group delay processing on buffered short-term energy
PSH Krishnan, R Padmanabhan, HA Murthy
Proc. of 13th National Conference on Communications, 2007
132007
On exploiting innocuous user activity for correlating accounts across social network sites
O Goga, H Lei, S Parthasarathi, G Friedland, R Sommer, R Teixeira
Proc. International Computer Science Institute Technical Reports, 2012
122012
Speaker change detection with privacy-preserving audio cues
SHK Parthasarathi, M Magimai.-Doss, D Gatica-Perez, H Bourlard
Proceedings of the 2009 international conference on Multimodal interfaces …, 2009
122009
A pattern recognition approach to VAD using modified group delay
R Padmanabhan, PSH Krishnan, HA Murthy
Proc. 14th National conference on Communications, 432-437, 2008
122008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20