Παρακολούθηση
Neil J. Cronin
Neil J. Cronin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jyu.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Age-related differences in Achilles tendon properties and triceps surae muscle architecture in vivo
L Stenroth, J Peltonen, NJ Cronin, S Sipilä, T Finni
Journal of applied physiology 113 (10), 1537-1544, 2012
3262012
Automatic tracking of medial gastrocnemius fascicle length during human locomotion
NJ Cronin, CP Carty, RS Barrett, G Lichtwark
Journal of applied physiology 111 (5), 1491-1496, 2011
2412011
The effects of high heeled shoes on female gait: a review
NJ Cronin
Journal of electromyography and kinesiology 24 (2), 258-263, 2014
1912014
Long-term use of high-heeled shoes alters the neuromechanics of human walking
NJ Cronin, RS Barrett, CP Carty
Journal of applied physiology 112 (6), 1054-1058, 2012
1872012
Ultrasound-based testing of tendon mechanical properties: a critical evaluation
OR Seynnes, J Bojsen-Møller, K Albracht, A Arndt, NJ Cronin, T Finni, ...
Journal of Applied Physiology 118 (2), 133-141, 2015
1502015
The use of ultrasound to study muscle–tendon function in human posture and locomotion
NJ Cronin, G Lichtwark
Gait & posture 37 (3), 305-312, 2013
1442013
Reactive stepping behaviour in response to forward loss of balance predicts future falls in community-dwelling older adults
CP Carty, NJ Cronin, D Nicholson, GA Lichtwark, PM Mills, G Kerr, ...
Age and ageing 44 (1), 109-115, 2015
1322015
Differences in contractile behaviour between the soleus and medial gastrocnemius muscles during human walking
NJ Cronin, J Avela, T Finni, J Peltonen
Journal of Experimental Biology 216 (5), 909-914, 2013
1152013
Viscoelastic properties of the Achilles tendon in vivo
J Peltonen, NJ Cronin, L Stenroth, T Finni, J Avela
Springerplus 2 (1), 1-8, 2013
1052013
Bilateral deficit in maximal force production
J Škarabot, N Cronin, V Strojnik, J Avela
European journal of applied physiology 116, 2057-2084, 2016
992016
Lower limb muscle weakness predicts use of a multiple-versus single-step strategy to recover from forward loss of balance in older adults
CP Carty, RS Barrett, NJ Cronin, GA Lichtwark, PM Mills
Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences …, 2012
942012
On the hysteresis in the human Achilles tendon
T Finni, J Peltonen, L Stenroth, NJ Cronin
Journal of applied physiology 114 (4), 515-517, 2013
932013
The influence of estradiol on muscle damage and leg strength after intense eccentric exercise
C Minahan, S Joyce, AC Bulmer, N Cronin, S Sabapathy
European journal of applied physiology 115, 1493-1500, 2015
892015
Region‐dependent hamstrings activity in Nordic hamstring exercise and stiff‐leg deadlift defined with high‐density electromyography
A Hegyi, A Péter, T Finni, NJ Cronin
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 28 (3), 992-1000, 2018
882018
Treadmill versus overground and barefoot versus shod comparisons of triceps surae fascicle behaviour in human walking and running
NJ Cronin, T Finni
Gait & posture 38 (3), 528-533, 2013
812013
High‐density electromyography activity in various hamstring exercises
A Hegyi, D Csala, A Péter, T Finni, NJ Cronin
Scandinavian journal of medicine & science in sports 29 (1), 34-43, 2019
782019
In vivo mechanical response of human Achilles tendon to a single bout of hopping exercise
J Peltonen, NJ Cronin, J Avela, T Finni
Journal of Experimental Biology 213 (8), 1259-1265, 2010
782010
Adaptive recovery responses to repeated forward loss of balance in older adults
RS Barrett, NJ Cronin, GA Lichtwark, PM Mills, CP Carty
Journal of biomechanics 45 (1), 183-187, 2012
752012
Triceps surae muscle-tendon properties in older endurance-and sprint-trained athletes
L Stenroth, NJ Cronin, J Peltonen, MT Korhonen, S Sipilä, T Finni
Journal of Applied Physiology 120 (1), 63-69, 2016
722016
Mechanical and neural stretch responses of the human soleus muscle at different walking speeds
NJ Cronin, M Ishikawa, MJ Grey, R Af Klint, PV Komi, J Avela, T Sinkjaer, ...
The Journal of physiology 587 (13), 3375-3382, 2009
662009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20