Παρακολούθηση
Marco Battiato
Marco Battiato
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntu.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Superdiffusive spin transport as a mechanism of ultrafast demagnetization
M Battiato, K Carva, PM Oppeneer
Physical review letters 105 (2), 027203, 2010
8812010
Terahertz spin current pulses controlled by magnetic heterostructures
T Kampfrath, M Battiato, P Maldonado, G Eilers, J Nötzold, S Mährlein, ...
Nature nanotechnology 8 (4), 256-260, 2013
6702013
Ultrafast magnetization enhancement in metallic multilayers driven by superdiffusive spin current
D Rudolf, C La-O-Vorakiat, M Battiato, R Adam, JM Shaw, E Turgut, ...
Nature communications 3 (1), 1037, 2012
4532012
Ultrafast spin transport as key to femtosecond demagnetization
A Eschenlohr, M Battiato, P Maldonado, N Pontius, T Kachel, K Holldack, ...
Nature materials 12 (4), 332-336, 2013
3692013
Theory of laser-induced ultrafast superdiffusive spin transport in layered heterostructures
M Battiato, K Carva, PM Oppeneer
Physical Review B 86 (2), 024404, 2012
3362012
Ab Initio Investigation of the Elliott-Yafet Electron-Phonon Mechanism in Laser-Induced Ultrafast Demagnetization
K Carva, M Battiato, PM Oppeneer
Physical review letters 107 (20), 207201, 2011
2212011
Far out-of-equilibrium spin populations trigger giant spin injection into atomically thin MoS2
L Cheng, X Wang, W Yang, J Chai, M Yang, M Chen, Y Wu, X Chen, ...
Nature Physics 15 (4), 347-351, 2019
1382019
Quantum theory of the inverse Faraday effect
M Battiato, G Barbalinardo, PM Oppeneer
Physical review B 89 (1), 014413, 2014
1332014
Ab initio theory of electron-phonon mediated ultrafast spin relaxation of laser-excited hot electrons in transition-metal ferromagnets
K Carva, M Battiato, D Legut, PM Oppeneer
Physical Review B 87 (18), 184425, 2013
1222013
Ultrafast spin‐to‐charge conversion at the surface of topological insulator thin films
X Wang, L Cheng, D Zhu, Y Wu, M Chen, Y Wang, D Zhao, CB Boothroyd, ...
Advanced Materials 30 (52), 1802356, 2018
1152018
Momentum-Resolved Spin Dynamics of Bulk and Surface Excited States in the Topological Insulator
C Cacho, A Crepaldi, M Battiato, J Braun, F Cilento, M Zacchigna, ...
Physical review letters 114 (9), 097401, 2015
822015
Is the controversy over femtosecond magneto-optics really solved?
K Carva, M Battiato, PM Oppeneer
Nature Physics 7 (9), 665-665, 2011
792011
Efficient terahertz generation using Fe/Pt spintronic emitters pumped at different wavelengths
ET Papaioannou, G Torosyan, S Keller, L Scheuer, M Battiato, ...
IEEE Transactions on Magnetics 54 (11), 1-5, 2018
782018
Modification of spintronic terahertz emitter performance through defect engineering
DM Nenno, L Scheuer, D Sokoluk, S Keller, G Torosyan, A Brodyanski, ...
Scientific reports 9 (1), 13348, 2019
662019
Ultrafast and gigantic spin injection in semiconductors
M Battiato, K Held
Physical Review Letters 116 (19), 196601, 2016
602016
Subpicosecond spin dynamics of excited states in the topological insulator
J Sánchez-Barriga, M Battiato, M Krivenkov, E Golias, A Varykhalov, ...
Physical Review B 95 (12), 125405, 2017
472017
Unified Picture for the Colossal Thermopower Compound
M Battiato, JM Tomczak, Z Zhong, K Held
Physical Review Letters 114 (23), 236603, 2015
442015
Treating the effect of interface reflections on superdiffusive spin transport in multilayer samples
M Battiato, P Maldonado, PM Oppeneer
Journal of Applied Physics 115 (17), 2014
432014
Impact of bulk viscosity on flow morphology of shock-accelerated cylindrical light bubble in diatomic and polyatomic gases
S Singh, M Battiato, RS Myong
Physics of Fluids 33 (6), 2021
422021
Ultrafast Photo‐Thermal Switching of Terahertz Spin Currents
P Agarwal, R Medwal, A Kumar, H Asada, Y Fukuma, RS Rawat, ...
Advanced Functional Materials 31 (17), 2010453, 2021
382021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20