Παρακολούθηση
Emmanuel Lochin
Emmanuel Lochin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα enac.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
DAPS: Intelligent delay-aware packet scheduling for multipath transport
N Kuhn, E Lochin, A Mifdaoui, G Sarwar, O Mehani, R Boreli
2014 IEEE international conference on communications (ICC), 1222-1227, 2014
1582014
End-to-end quality of service over heterogeneous networks
T Braun, T Staub
Springer, 2008
1172008
On-the-fly erasure coding for real-time video applications
PU Tournoux, E Lochin, J Lacan, A Bouabdallah, V Roca
IEEE Transactions on Multimedia 13 (4), 797-812, 2011
99*2011
Mitigating receiver's buffer blocking by delay aware packet scheduling in multipath data transfer
G Sarwar, R Boreli, E Lochin, A Mifdaoui, G Smith
2013 27th international conference on advanced information networking and …, 2013
612013
IPv6: théorie et pratique
G Cizault
O'reilly, 2005
492005
When should I use network emulation?
E Lochin, T Perennou, L Dairaine
annals of telecommunications-annales des télécommunications 67, 247-255, 2012
402012
Google QUIC performance over a public SATCOM access
L Thomas, E Dubois, N Kuhn, E Lochin
International Journal of Satellite Communications and Networking 37 (6), 601-611, 2019
382019
DTN routing for quasi‐deterministic networks with application to LEO constellations
R Diana, E Lochin, L Franck, C Baudoin, E Dubois, P Gelard
International Journal of Satellite Communications and Networking 35 (2), 91-108, 2017
36*2017
Energy consumption models for ad-hoc mobile terminals
E Lochin, A Fladenmuller, J Moulin, S Fdida
In Med-Hoc Net, 2003
322003
Revisiting old friends: is CoDel really achieving what RED cannot?
N Kuhn, E Lochin, O Mehani
Proceedings of the 2014 ACM SIGCOMM workshop on Capacity sharing workshop, 3-8, 2014
312014
Performance analysis for an IP differentiated services network
C Chassot, F Garcia, G Auriol, A Lozes, E Lochin, P Anelli
2002 IEEE International Conference on Communications. Conference Proceedings …, 2002
312002
Modelling the delay distribution of binary spray and wait routing protocol
R Diana, E Lochin
2012 IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and …, 2012
292012
Rethinking reliability for long-delay networks
J Lacan, E Lochin
2008 IEEE International Workshop on Satellite and Space Communications, 90-94, 2008
282008
Robust streaming in delay tolerant networks
PU Tournoux, E Lochin, J Leguay, J Lacan
2010 IEEE International Conference on Communications, 1-5, 2010
272010
When air traffic management meets blockchain technology: a blockchain-based concept for securing the sharing of flight data
MD Clementi, N Larrieu, E Lochin, MA Kaafar, H Asghar
2019 IEEE/AIAA 38th Digital Avionics Systems Conference (DASC), 1-10, 2019
232019
Network calculus-based timing analysis of AFDX networks with strict priority and TSN/BLS shapers
A Finzi, A Mifdaoui, F Frances, E Lochin
2018 IEEE 13th International Symposium on Industrial Embedded Systems (SIES …, 2018
232018
Sensor observation streams within cloud-based IoT platforms: Challenges and directions
A Auger, E Exposito, E Lochin
2017 20th Conference on Innovations in Clouds, Internet and Networks (ICIN …, 2017
232017
Video tfrc
E Tan, J Chen, S Ardon, E Lochin
2008 IEEE International Conference on Communications, 1767-1771, 2008
232008
FavorQueue: A parameterless active queue management to improve TCP traffic performance
P Anelli, R Diana, E Lochin
Computer Networks 60, 171-186, 2014
22*2014
QUIC: Opportunities and threats in SATCOM
N Kuhn, F Michel, L Thomas, E Dubois, E Lochin, F Simo, D Pradas
International Journal of Satellite Communications and Networking 40 (6), 379-391, 2022
212022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20