Παρακολούθηση
Emmanuel Lochin
Emmanuel Lochin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα enac.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
DAPS: Intelligent delay-aware packet scheduling for multipath transport
N Kuhn, E Lochin, A Mifdaoui, G Sarwar, O Mehani, R Boreli
2014 IEEE international conference on communications (ICC), 1222-1227, 2014
1282014
End-to-end quality of service over heterogeneous networks
T Braun, T Staub
Springer, 2008
1052008
On-the-fly erasure coding for real-time video applications
PU Tournoux, E Lochin, J Lacan, A Bouabdallah, V Roca
IEEE Transactions on Multimedia 13 (4), 797-812, 2011
91*2011
Mitigating receiver's buffer blocking by delay aware packet scheduling in multipath data transfer
G Sarwar, R Boreli, E Lochin, A Mifdaoui, G Smith
2013 27th international conference on advanced information networking and …, 2013
492013
IPv6: théorie et pratique
G Cizault
O'reilly, 2005
462005
When should I use network emulation?
E Lochin, T Perennou, L Dairaine
annals of telecommunications-annales des télécommunications 67 (5), 247-255, 2012
342012
Energy consumption models for ad-hoc mobile terminals
E Lochin, A Fladenmuller, J Moulin, S Fdida
In Med-Hoc Net, 2003
312003
DTN routing for quasi‐deterministic networks with application to LEO constellations
R Diana, E Lochin, L Franck, C Baudoin, E Dubois, P Gélard
International Journal of Satellite Communications and Networking 35 (2), 91-108, 2017
29*2017
Revisiting old friends: Is CoDel really achieving what RED cannot?
N Kuhn, E Lochin, O Mehani
Proceedings of the 2014 ACM SIGCOMM workshop on Capacity sharing workshop, 3-8, 2014
292014
Performance analysis for an IP differentiated services network
C Chassot, F Garcia, G Auriol, A Lozes, E Lochin, P Anelli
2002 IEEE International Conference on Communications. Conference Proceedings …, 2002
292002
Modelling the delay distribution of binary spray and wait routing protocol
R Diana, E Lochin
2012 IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and …, 2012
282012
Rethinking reliability for long-delay networks
J Lacan, E Lochin
2008 IEEE International Workshop on Satellite and Space Communications, 90-94, 2008
272008
Robust streaming in delay tolerant networks
PU Tournoux, E Lochin, J Leguay, J Lacan
2010 IEEE International Conference on Communications, 1-5, 2010
262010
Google QUIC performance over a public SATCOM access
L Thomas, E Dubois, N Kuhn, E Lochin
International Journal of Satellite Communications and Networking 37 (6), 601-611, 2019
24*2019
Video tfrc
E Tan, J Chen, S Ardon, E Lochin
2008 IEEE International Conference on Communications, 1767-1771, 2008
242008
FavorQueue: A parameterless active queue management to improve TCP traffic performance
P Anelli, R Diana, E Lochin
Computer Networks 60, 171-186, 2014
22*2014
Sensor observation streams within cloud-based IoT platforms: Challenges and directions
A Auger, E Exposito, E Lochin
2017 20th Conference on Innovations in Clouds, Internet and Networks (ICIN …, 2017
212017
Performance evaluation of multipath transport protocol in heterogeneous network environments
G Sarwar, R Boreli, E Lochin, A Mifdaoui
2012 International symposium on communications and information technologies …, 2012
202012
Improvements in DCCP congestion control for satellite links
G Sarwar, R Boreli, G Jourjon, E Lochin
2008 IEEE International Workshop on Satellite and Space Communications, 8-12, 2008
20*2008
Managing Internet routers congested links with a Kohonen-RED queue
E Lochin, B Talavera
Engineering Applications of Artificial Intelligence 24 (1), 77-86, 2011
19*2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20