Παρακολούθηση
Panayotis Dimopoulos
Panayotis Dimopoulos
University of Patras, Department of Biology, Division of Plant Biology, Laboratory of Botany
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities
L Mucina, H Bültmann, K Dierßen, JP Theurillat, T Raus, A Čarni, ...
Applied vegetation science 19, 3-264, 2016
13832016
Vascular plants of Greece: an annotated checklist
P Dimopoulos, T Raus, E Bergmeier, T Constantinidis, G Iatrou, S Kokkini, ...
Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem 31, 1-371, 2013
4822013
European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots
M Chytrý, SM Hennekens, B Jiménez‐Alfaro, I Knollová, J Dengler, ...
Applied vegetation science 19 (1), 173-180, 2016
3322016
Vascular plants of Greece: An annotated checklist. Supplement
P Dimopoulos, T Raus, E Bergmeier, T Constantinidis, G Iatrou, S Kokkini, ...
Willdenowia 46 (3), 301-347, 2016
2112016
sPlot–A new tool for global vegetation analyses
H Bruelheide, J Dengler, B Jiménez‐Alfaro, O Purschke, SM Hennekens, ...
Journal of Vegetation Science 30 (2), 161-186, 2019
1932019
Novel GPS tracking of sea turtles as a tool for conservation management
G Schofield, CM Bishop, G MacLean, P Brown, M Baker, KA Katselidis, ...
Journal of experimental marine biology and ecology 347 (1-2), 58-68, 2007
1912007
Where did the fires burn in Peloponnisos, Greece the summer of 2007? Evidence for a synergy of fuel and weather
N Koutsias, M Arianoutsou, AS Kallimanis, G Mallinis, JM Halley, ...
Agricultural and Forest Meteorology 156, 41-53, 2012
1722012
Microhabitat selection by sea turtles in a dynamic thermal marine environment
G Schofield, CM Bishop, KA Katselidis, P Dimopoulos, JD Pantis, ...
Journal of Animal Ecology, 14-21, 2009
1542009
Behaviour analysis of the loggerhead sea turtle Caretta caretta from direct in-water observation
G Schofield, KA Katselidis, P Dimopoulos, JD Pantis, GC Hays
Endangered Species Research 2, 71-79, 2006
1472006
Investigating the viability of photo-identification as an objective tool to study endangered sea turtle populations
G Schofield, KA Katselidis, P Dimopoulos, JD Pantis
Journal of experimental marine biology and ecology 360 (2), 103-108, 2008
1422008
Vegetation classification and biogeography of European floodplain forests and alder carrs
J Douda, K Boublík, M Slezák, I Biurrun, J Nociar, A Havrdová, J Doudová, ...
Applied Vegetation Science 19 (1), 147-163, 2016
1322016
Seed bank composition and above-ground vegetation in response to grazing in sub-Mediterranean oak forests (NW Greece)
E Chaideftou, CA Thanos, E Bergmeier, A Kallimanis, P Dimopoulos
Forest Ecology: Recent Advances in Plant Ecology, 255-265, 2009
1072009
Giusso del Galdo G
JAM Janssen, JS Rodwell, M García Criado, S Gubbay, T Haynes, A Nieto, ...
Hájek M, Jansen F, Jansen J, Kapfer J, Mickolajczak A, Molina JA, Molnár Z …, 2016
982016
Fagus sylvatica forest vegetation in Greece: Syntaxonomy and gradient analysis
E Bergmeier, P Dimopoulos
Journal of Vegetation Science 12 (1), 109-126, 2001
972001
Biogeographical determinants for total and endemic species richness in a continental archipelago
AS Kallimanis, E Bergmeier, M Panitsa, K Georghiou, P Delipetrou, ...
Biodiversity and Conservation 19, 1225-1235, 2010
912010
Translating land cover/land use classifications to habitat taxonomies for landscape monitoring: a Mediterranean assessment
V Tomaselli, P Dimopoulos, C Marangi, AS Kallimanis, M Adamo, ...
Landscape Ecology 28, 905-930, 2013
842013
Evaluation and mapping of the conservation significance of habitats using GIS: an example from Crete, Greece
D Boteva, G Griffiths, P Dimopoulos
Journal for Nature Conservation 12 (4), 237-250, 2004
822004
Cultural landscapes and attributes of “culturalness” in protected areas: An exploratory assessment in Greece
V Vlami, IP Kokkoris, S Zogaris, C Cartalis, G Kehayias, P Dimopoulos
Science of the total environment 595, 229-243, 2017
782017
Ecoregions in the southern Balkans: should their boundaries be revised?
S Zogaris, AN Economou, P Dimopoulos
Environmental Management 43, 682-697, 2009
752009
Females first? Past, present and future variability in offspring sex ratio at a temperate sea turtle breeding area
KA Katselidis, G Schofield, G Stamou, P Dimopoulos, JD Pantis
Animal Conservation 15 (5), 508-518, 2012
722012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20