Παρακολούθηση
Clive Finlayson
Clive Finlayson
Gibraltar Museum
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gibmuseum.gi
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Late survival of Neanderthals at the southernmost extreme of Europe
C Finlayson, F Giles Pacheco, J Rodríguez-Vidal, DA Fa, ...
Nature 443 (7113), 850-853, 2006
5372006
Neanderthals and modern humans: an ecological and evolutionary perspective
C Finlayson
Cambridge University Press, 2004
3002004
Rapid ecological turnover and its impact on Neanderthal and other human populations
C Finlayson, JS Carrion
Trends in Ecology & Evolution 22 (4), 213-222, 2007
2842007
A rock engraving made by Neanderthals in Gibraltar
J Rodríguez-Vidal, F d’Errico, FG Pacheco, R Blasco, J Rosell, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (37), 13301-13306, 2014
2832014
Birds of a feather: Neanderthal exploitation of raptors and corvids
C Finlayson, K Brown, R Blasco, J Rosell, JJ Negro, GR Bortolotti, ...
Public Library of Science 7 (9), e45927, 2012
2592012
The genomic history of the Iberian Peninsula over the past 8000 years
I Olalde, S Mallick, N Patterson, N Rohland, V Villalba-Mouco, M Silva, ...
Science 363 (6432), 1230-1234, 2019
2512019
Earliest known use of marine resources by Neanderthals
M Cortés-Sánchez, A Morales-Muñiz, MD Simón-Vallejo, ...
PloS one 6 (9), e24026, 2011
2292011
Birds of the Strait of Gibraltar
C Finlayson
Bloomsbury Publishing, 2010
2102010
The humans who went extinct: Why Neanderthals died out and we survived
C Finlayson
OUP Oxford, 2009
1952009
A coastal reservoir of biodiversity for Upper Pleistocene human populations: palaeoecological investigations in Gorham's Cave (Gibraltar) in the context of the Iberian Peninsula
JS Carrión, C Finlayson, S Fernández, G Finlayson, E Allué, ...
Quaternary Science Reviews 27 (23-24), 2118-2135, 2008
1812008
The historical origins of aridity and vegetation degradation in southeastern Spain
JS Carrión, S Fernández, G Jiménez-Moreno, S Fauquette, G Gil-Romera, ...
Journal of arid environments 74 (7), 731-736, 2010
1802010
Biogeography and evolution of the genus Homo
C Finlayson
Trends in Ecology & Evolution 20 (8), 457-463, 2005
1772005
Climate forcing and Neanderthal extinction in Southern Iberia: insights from a multiproxy marine record
FJ Jimenez-Espejo, F Martínez-Ruiz, C Finlayson, A Paytan, T Sakamoto, ...
Quaternary Science Reviews 26 (7-8), 836-852, 2007
1262007
Gorham's Cave, Gibraltar—the persistence of a Neanderthal population
C Finlayson, DA Fa, FJ Espejo, JS Carrión, G Finlayson, FG Pacheco, ...
Quaternary International 181 (1), 64-71, 2008
1182008
Paleoflora y paleovegetación de la peninsula Iberica e Islas Baleares: Plioceno-Cuaternario
W Fletcher, JS Carrión, S Fernández, P González-Sampériz, ...
Ministerio de Economía y Competitividad, 2012
1002012
The earliest pigeon fanciers
R Blasco, C Finlayson, J Rosell, AS Marco, S Finlayson, G Finlayson, ...
Scientific Reports 4 (1), 1-7, 2014
862014
On the importance of coastal areas in the survival of Neanderthal populations during the Late Pleistocene
C Finlayson
Quaternary Science Reviews 27 (23-24), 2246-2252, 2008
862008
Small game and marine resource exploitation by Neanderthals: the evidence from Gibraltar
K Brown, DA Fa, G Finlayson, C Finlayson
Trekking the Shore, 247-272, 2011
832011
Southern Iberia as a refuge for the last Neanderthal populations
R Jennings, C Finlayson, D Fa, G Finlayson
Journal of Biogeography 38 (10), 1873-1885, 2011
782011
The coastal shelf of the Mediterranean and beyond: corridor and refugium for human populations in the Pleistocene
G Bailey, JS Carrion, DA Fa, C Finlayson, G Finlayson, J Rodriguez-Vidal
Quaternary Science Reviews 27 (23-24), 2095-2099, 2008
752008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20