Παρακολούθηση
Konstantinos N. Gyftakis
Konstantinos N. Gyftakis
Associate Professor, Technical University of Crete, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A novel approach for broken bar fault diagnosis in induction motors through torque monitoring
KN Gyftakis, DV Spyropoulos, JC Kappatou, ED Mitronikas
IEEE Transactions on Energy Conversion 28 (2), 267-277, 2013
1322013
Condition monitoring of industrial electric machines: State of the art and future challenges
SB Lee, GC Stone, J Antonino-Daviu, KN Gyftakis, EG Strangas, ...
IEEE Industrial Electronics Magazine 14 (4), 158-167, 2020
922020
Comparative experimental investigation of broken bar fault detectability in induction motors
KN Gyftakis, JA Antonino-Daviu, R Garcia-Hernandez, MD McCulloch, ...
IEEE Transactions on Industry Applications 52 (2), 1452-1459, 2015
842015
Stray flux monitoring for reliable detection of rotor faults under the influence of rotor axial air ducts
Y Park, C Yang, J Kim, H Kim, SB Lee, KN Gyftakis, PA Panagiotou, ...
IEEE Transactions on Industrial Electronics 66 (10), 7561-7570, 2018
802018
The zero-sequence current as a generalized diagnostic mean in Δ-connected three-phase induction motors
KN Gyftakis, JC Kappatou
IEEE Transactions on Energy conversion 29 (1), 138-148, 2013
792013
Reliable detection of stator interturn faults of very low severity level in induction motors
KN Gyftakis, AJM Cardoso
IEEE transactions on Industrial Electronics 68 (4), 3475-3484, 2020
712020
A new approach for broken rotor bar detection in induction motors using frequency extraction in stray flux signals
PA Panagiotou, I Arvanitakis, N Lophitis, JA Antonino-Daviu, KN Gyftakis
IEEE Transactions on Industry Applications 55 (4), 3501-3511, 2019
712019
Dielectric characteristics of electric vehicle traction motor winding insulation under thermal aging
KN Gyftakis, M Sumislawska, DF Kavanagh, DA Howey, MD McCulloch
IEEE Transactions on Industry Applications 52 (2), 1398-1404, 2015
662015
Reliable detection of rotor bars breakage in induction motors via MUSIC and ZSC methods
DM Sotelo, RJR Troncoso, P Panagiotou, JA Antonino-Daviu, KN Gyftakis
IEEE Transactions on Industry Applications 54 (2), 1224-1234, 2018
61*2018
The impact of thermal degradation on properties of electrical machine winding insulation material
M Sumislawska, KN Gyftakis, DF Kavanagh, MD McCulloch, KJ Burnham, ...
IEEE Transactions on Industry Applications 52 (4), 2951-2960, 2016
562016
Fan performance analysis for rotor cooling of axial flux permanent magnet machines
AS Fawzal, RM Cirstea, KN Gyftakis, TJ Woolmer, M Dickison, M Blundell
IEEE Transactions on Industry Applications 53 (4), 3295-3304, 2017
552017
Power spectrum-based detection of induction motor rotor faults for immunity to false alarms
J Kim, S Shin, SB Lee, KN Gyftakis, M Drif, AJM Cardoso
IEEE Transactions on Energy Conversion 30 (3), 1123-1132, 2015
542015
Efficiency assessment of induction motors operating under different faulty conditions
M Garcia, PA Panagiotou, JA Antonino-Daviu, KN Gyftakis
IEEE Transactions on Industrial Electronics 66 (10), 8072-8081, 2018
482018
Introducing the Filtered Park’s and Filtered Extended Park’s Vector Approach to detect broken rotor bars in induction motors independently from the rotor slots number
KN Gyftakis, AJM Cardoso, JA Antonino-Daviu
Mechanical Systems and Signal Processing 93, 30-50, 2017
482017
A novel and effective method of static eccentricity diagnosis in three-phase PSH induction motors
KN Gyftakis, JC Kappatou
IEEE Transactions on Energy Conversion 28 (2), 405-412, 2013
482013
A study of the effects of the stator slots wedges material on the behavior of an induction machine
J Kappatou, C Gyftakis, A Safacas
2008 18th International Conference on Electrical Machines, 1-6, 2008
402008
Comparative influence of adjacent and non-adjacent broken rotor bars on the induction motor diagnosis through MCSA and ZSC methods
JA Antonino-Daviu, KN Gyftakis, R Garcia-Hernandez, H Razik, ...
IECON 2015-41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society …, 2015
382015
Alternating current loss of superconductors applied to superconducting electrical machines
H Zhang, Z Wen, F Grilli, K Gyftakis, M Mueller
Energies 14 (8), 2234, 2021
372021
Diagnosis and Fault Tolerance of Electrical Machines and Power Electronics
AJM Cardoso
Institution of Engineering and Technology, 2018
372018
Search coil-based detection of nonadjacent rotor bar damage in squirrel cage induction motors
Y Park, H Choi, SB Lee, KN Gyftakis
IEEE Transactions on Industry Applications 56 (5), 4748-4757, 2020
342020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20