Παρακολούθηση
Tamás Kecskés
Tamás Kecskés
PhD student in Computer Science at Vanderbilt University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vanderbilt.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Next generation (meta) modeling: web-and cloud-based collaborative tool infrastructure.
M Maróti, T Kecskés, R Kereskényi, B Broll, P Völgyesi, L Jurácz, ...
MPM@ MoDELS 1237, 41-60, 2014
1702014
Online collaborative environment for designing complex computational systems
M Maróti, R Kereskényi, T Kecskés, P Völgyesi, A Lédeczi
Procedia Computer Science 29, 2432-2441, 2014
472014
Abstractions for modeling complex systems
Z Lattmann, T Kecskés, P Meijer, G Karsai, P Völgyesi, Á Lédeczi
Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation …, 2016
142016
Bridging Engineering and Formal Modeling: WebGME and Formula Integration.
T Kecskés, Q Zhang, J Sztipanovits
MODELS (Satellite Events), 280-285, 2017
92017
A Common Integrated Framework for Heterogeneous Modeling Services.
A Mavridou, T Kecskes, Q Zhang, J Sztipanovits
MoDELS (Workshops), 416-422, 2018
42018
Cyber-physical systems virtual organization: Active resources: enabling reproducibility, improving accessibility, and lowering the barrier to entry
SA Rees, T Kecskes, P Meijer, TT Johnson, K Dey, P Tabuada, M Lucas
Proceedings of the 10th ACM/IEEE International Conference on Cyber-Physical …, 2019
32019
Differential-FORMULA: towards a semantic backplane for incremental modeling
Q Zhang, D Balasubramanian, T Kecskes, J Sztipanovits
Proceedings of the 18th ACM SIGPLAN International Workshop on Domain …, 2021
22021
Towards bridging the gap between model-and data-driven tool suites for cyber-physical systems
Q Zhang, T Kecskes, J Mathe, J Sztipanovits
2019 IEEE/ACM 5th International Workshop on Software Engineering for Smart …, 2019
22019
Semantic integration platform for cyber-physical system design
Q Zhang, T Kecskes, T Bapty, J Sztipanovits
2019 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE …, 2019
22019
Modelica on the Web
T Kecskes, P Meijer, J Sztipanovits, P Fritzson, A Pop, A Palanisamy
12019
a design studio for verification tools
T Kecskes, P Meijer, TT Johnson, M Lucas
Proceedings of the Workshop on Design Automation for CPS and IoT, 60-61, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11