Παρακολούθηση
Athanasios Tsoukalas
Athanasios Tsoukalas
Post doctoral research scientist, NYUAD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nyu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An Arabidopsis gene regulatory network for secondary cell wall synthesis
M Taylor-Teeples, L Lin, M De Lucas, G Turco, TW Toal, A Gaudinier, ...
Nature 517 (7536), 571-575, 2015
6092015
From data to optimal decision making: a data-driven, probabilistic machine learning approach to decision support for patients with sepsis
A Tsoukalas, T Albertson, I Tagkopoulos
JMIR medical informatics 3 (1), e3445, 2015
1042015
An integrative, multi‐scale, genome‐wide model reveals the phenotypic landscape of Escherichia coli
J Carrera, R Estrela, J Luo, N Rai, A Tsoukalas, I Tagkopoulos
Molecular systems biology 10 (7), 735, 2014
992014
SBROME: a scalable optimization and module matching framework for automated biosystems design
L Huynh, A Tsoukalas, M Köppe, I Tagkopoulos
ACS synthetic biology 2 (5), 263-273, 2013
532013
Siamese transformer pyramid networks for real-time UAV tracking
D Xing, N Evangeliou, A Tsoukalas, A Tzes
Proceedings of the IEEE/CVF winter conference on applications of computer …, 2022
412022
Predicting the evolution of Escherichia coli by a data-driven approach
X Wang, V Zorraquino, M Kim, A Tsoukalas, I Tagkopoulos
Nature communications 9 (1), 3562, 2018
322018
A systems biology analysis of brain microvascular endothelial cell lipotoxicity
HH Aung, A Tsoukalas, JC Rutledge, I Tagkopoulos
BMC systems biology 8 (1), 1-15, 2014
192014
Relative pose estimation of unmanned aerial systems
A Tsoukalas, A Tzes, F Khorrami
2018 26th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 155-160, 2018
132018
Deep learning assisted visual tracking of evader-UAV
A Tsoukalas, D Xing, N Evangeliou, N Giakoumidis, A Tzes
2021 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 252-257, 2021
122021
An integrated power aware system for robotic-based lunar exploration
Y Koveos, A Panousopoulou, E Kolyvas, V Reppa, K Koutroumpas, ...
2007 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2007
92007
Modelling and control of hyper-redundant micromanipulators for obstacle avoidance in an unstructured environment
A Tsoukalas, A Tzes
Journal of Intelligent & Robotic Systems 78, 517-528, 2015
72015
Visual Collaboration Leader-Follower UAV-Formation for Indoor Exploration
N Evangeliou, D Chaikalis, A Tsoukalas, A Tzes
Frontiers in Robotics and AI 8, 777535, 2022
42022
UAV-deployment for city-wide area coverage and computation of optimal response trajectories
A Tsoukalas, A Tzes, S Papatheodorou, F Khorrami
2020 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 66-71, 2020
42020
Modelling and adaptive control of nanowire-driven micromanipulators
A Tsoukalas, A Tzes
Journal of Intelligent & Robotic Systems 62, 419-450, 2011
42011
Computationally efficient RGB-T UAV detection and tracking system
D Xing, A Tsoukalas, N Giakoumidis, A Tzes
2021 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 1410-1415, 2021
32021
Development of a versatile modular platform for aerial manipulators
N Evangeliou, A Tsoukalas, N Giakoumidis, S Holter, A Tzes
Service Robotics, 2020
32020
Mechatronic design of a delivery octarotor drone
N Evangeliou, N Giakoumidis, D Chaikalis, A Tsoukalas, HU Unlu, D Xing, ...
International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research 11 (5 …, 2022
22022
IoT Enhancements for an In-house Calm Computing Environment
A Tsoukalas, PS Annor, E Kafeza, A Tzes
2022 8th International Conference on Automation, Robotics and Applications …, 2022
22022
Relative Spherical-Visual Localization for Cooperative Unmanned Aerial Systems
S Holter, A Tsoukalas, N Evangeliou, N Giakoumidis, A Tzes
2021 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 371-376, 2021
22021
Relative visual localization for unmanned aerial systems
S Holter, A Tsoukalas, N Evangeliou, N Giakoumidis, A Tzes
arXiv preprint arXiv:2003.01954, 2020
22020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20