Παρακολούθηση
Luminiţa Mihaela Drăghicescu
Luminiţa Mihaela Drăghicescu
Associate Professor PhD, Valahia University of Targoviste
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ssai.valahia.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Problem-based learning-an efficient learning strategy in the science lessons context
G Gorghiu, LM Drăghicescu, S Cristea, AM Petrescu, LM Gorghiu
Procedia-social and behavioral sciences 191, 1865-1870, 2015
2102015
Application of problem-based learning strategy in science lessons–Examples of good practice
LM Drăghicescu, AM Petrescu, GC Cristea, LM Gorghiu, G Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 149, 297-301, 2014
822014
The social knowledge–a goal of the social sustainable development
AG Anghel, LM Drăghicescu, GC Cristea, G Gorghiu, LM Gorghiu, ...
Procedia-Social and Behavioral Sciences 149, 43-49, 2014
332014
The learning to learn competence-Guarantor of Personal Development
LM Drăghicescu, S Cristea, AM Petrescu, G Gorghiu, LM Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 191, 2487-2493, 2015
232015
Innovative aspects of the profiles professional development programme dedicated to science teachers
AM Petrescu, M Negreanu, LM Drăghicescu, G Gorghiu, LM Gorghiu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 191, 1355-1360, 2015
222015
Pleading for an integrated curriculum
LM Draghicescu, G Gorghiu, LM Gorghiu, AM Petrescu
Journal of Science and Arts 13 (1), 89, 2013
212013
Key competences for sustainable development–aspects related with SUSTAIN project activity
C Dumitrescu, L Drăghicescu, RL Olteanu, AM Suduc
Procedia-Social and Behavioral Sciences 141, 1101-1105, 2014
202014
Educaţie şi dezvoltare profesională
V Dogaru-Ulieru, L Draghicescu
Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2011
17*2011
Metacognition and learning styles
VD Ulieru, L Draghicescu, AM Petrescu, I Stancescu
Proceedings of the 5th WSEAS/IASME international conference on Engineering …, 2008
13*2008
The formation of self-education and professional development competences at the students from the departments with technological profile
M Savu-Cristescu, LM Drăghicescu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 76, 744-748, 2013
102013
Reflective practice in the context of teachers’ continuous professional development
I Stăncescu, LM Drăghicescu, AMA Petrescu, G Gorghiu
Pro Edu. International Journal of Educational Sciences 1 (1), 5-14, 2019
92019
The Advantages of Collaborative Learning in Science Lessons
AMA PETRESCU, G GORGHIU, LM DRĂGHICESCU
15th Edition of the International Conference on Sciences of Education, 326-333, 2017
82017
The relevance of continuous training programmes dedicated for teachers from pre-university education
LM Drăghicescu, AMA Petrescu, I Stăncescu, LM Gorghiu
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala 10 (3), 6-16, 2018
72018
The Importance Of Assessment In The Educational Process-Science Teachers’ Perspective.
I Stăncescu, LM Drăghicescu
The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, 753-759, 2017
72017
Present and Perspectives in the Teachers' Continuous Professional Training in Romania.
RC Enache, AMA Petrescu, G Gorghiu, LM Draghicescu
Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru …, 2019
62019
Educaţie prin Ştiinţe
G Gorghiu, LM Drăghicescu
Aspecte referitoare la instruirea bazată pe investigaţie ştiinţifică …, 2014
6*2014
The Role Of Non-Formal Activities For Increasing Students’ Motivation For Learning
LM Stăncescu, I., Petrescu, A.M.A., Gorghiu, G., Drăghicescu
The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences 41, 627-632, 2018
52018
Simion Mehedinţi -Teoretician al educatiei [Simion Mehedinţi—Theoretician of education]
L Drăghicescu
Bucharest, Romania: Editura Didactica si Pedagogica, 2009
5*2009
The role of interactive teaching strategies in improving the quality of learning
L Drăghicescu, AM Petrescu, I Stancescu
Education and communication., 2008
5*2008
HIGHER EDUCATION IN ONLINE ENVIRONMENT–CHALLENGES AND POSSIBLE SOLUTIONS
LM Drăghicescu, I Stăncescu
Journal of Pedagogy 1, 51-72, 2021
42021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20