Παρακολούθηση
Jérémy JEAN
Jérémy JEAN
ANSSI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ssi.gouv.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The SKINNY Family of Block Ciphers and Its Low-Latency Variant MANTIS
C Beierle, J Jean, S Kölbl, G Leander, A Moradi, T Peyrin, Y Sasaki, ...
Annual International Cryptology Conference, 123-153, 2016
5192016
Tweaks and Keys for Block Ciphers: The TWEAKEY Framework
J Jean, I Nikolić, T Peyrin
International Conference on the Theory and Application of Cryptology and …, 2014
2182014
Improved key recovery attacks on reduced-round AES in the single-key setting
P Derbez, PA Fouque, J Jean
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2013
1942013
Deoxys v1. 41
J Jean, I Nikolic, T Peyrin, Y Seurin
Submitted to CAESAR 124, 2016
85*2016
Optimizing implementations of lightweight building blocks
J Jean, T Peyrin, SM Sim, J Tourteaux
Cryptology ePrint Archive, 2017
802017
Invariant subspace attack against Midori64 and the resistance criteria for S-box designs
J Guo, J Jean, I Nikolić, K Qiao, Y Sasaki, SM Sim
Cryptology ePrint Archive, 2016
80*2016
Structural evaluation of AES and chosen-key distinguisher of 9-round AES-128
PA Fouque, J Jean, T Peyrin
Annual Cryptology Conference, 183-203, 2013
792013
TikZ for cryptographers
J Jean
672016
Security analysis of PRINCE
J Jean, I Nikolić, T Peyrin, L Wang, S Wu
International Workshop on Fast Software Encryption, 92-111, 2013
672013
Bit-sliding: a generic technique for bit-serial implementations of SPN-based primitives
J Jean, A Moradi, T Peyrin, P Sasdrich
International Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, 687-707, 2017
522017
Improved Rebound Attack on the Finalist Grøstl
J Jean, M Naya-Plasencia, T Peyrin
International Workshop on Fast Software Encryption, 110-126, 2012
492012
Meet-in-the-middle attacks on generic Feistel constructions
J Guo, J Jean, I Nikolić, Y Sasaki
International Conference on the Theory and Application of Cryptology and …, 2014
442014
Joltik v1. 3
J Jean, I Nikolić, T Peyrin
CAESAR Round 2, 2015
37*2015
Skinny-aead and skinny-hash
C Beierle, J Jean, S Kölbl, G Leander, A Moradi, T Peyrin, Y Sasaki, ...
IACR Transactions on Symmetric Cryptology, 88-131, 2020
282020
Multiple limited-birthday distinguishers and applications
J Jean, M Naya-Plasencia, T Peyrin
International Conference on Selected Areas in Cryptography, 533-550, 2013
262013
Cryptanalysis of FIDES
I Dinur, J Jean
International Workshop on Fast Software Encryption, 224-240, 2014
252014
Meet-in-the-middle attacks on classes of contracting and expanding Feistel constructions
J Guo, J Jean, I Nikolic, Y Sasaki
Cryptology ePrint Archive, 2016
232016
Internal Dierential Boomerangs: Practical Analysis o the Round-Reduced Keccak-$$$$ Permutation
J Jean, I Nikolić
International Workshop on Fast Software Encryption, 537-556, 2015
232015
The usage of counter revisited: Second-preimage attack on new russian standardized hash function
J Guo, J Jean, G Leurent, T Peyrin, L Wang
International Conference on Selected Areas in Cryptography, 195-211, 2014
232014
Efficient design strategies based on the AES round function
J Jean, I Nikolić
International Conference on Fast Software Encryption, 334-353, 2016
222016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20