Παρακολούθηση
Maria Grazia Pennino
Maria Grazia Pennino
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieo.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fishery discards and bycatch: solutions for an ecosystem approach to fisheries management?
JM Bellido, MB Santos, MG Pennino, X Valeiras, GJ Pierce
Hydrobiologia 670, 317-333, 2011
2902011
A risk-based approach to cumulative effect assessments for marine management
V Stelzenmüller, M Coll, AD Mazaris, S Giakoumi, S Katsanevakis, ...
Science of the Total Environment 612, 1132-1140, 2018
1832018
Predicting future invaders and future invasions
A Fournier, C Penone, MG Pennino, F Courchamp
Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (16), 7905-7910, 2019
1642019
Climate‐induced changes in the suitable habitat of cold‐water corals and commercially important deep‐sea fishes in the North Atlantic
T Morato, JM González‐Irusta, C Dominguez‐Carrió, CL Wei, A Davies, ...
Global Change Biology 26 (4), 2181-2202, 2020
1562020
Fishery-dependent and -independent data lead to consistent estimations of essential habitats
MG Pennino, D Consea, A Lopez-Quilez, F Munoz, A Fernandez, ...
ICES Journal of Marine Science, 2016
1262016
Species distribution modeling: a statistical review with focus in spatio-temporal issues
J Martínez-Minaya, M Cameletti, D Conesa, MG Pennino
Stochastic environmental research and risk assessment 32, 3227-3244, 2018
1082018
Estimation and prediction of the spatial occurrence of fish species using Bayesian latent Gaussian models
F Munoz, MG Pennino, D Conesa, A López-Quílez, JM Bellido
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 27, 1171-1180, 2013
1002013
Modeling sensitive elasmobranch habitats
MG Pennino, F Muñoz, D Conesa, A López-Quίlez, JM Bellido
Journal of sea research 83, 209-218, 2013
892013
Bayesian spatio-temporal discard model in a demersal trawl fishery
MG Pennino, F Munoz, D Conesa, A López-Quílez, JM Bellido
Journal of sea research 90, 44-53, 2014
822014
Accounting for preferential sampling in species distribution models
MG Pennino, I Paradinas, JB Illian, F Muñoz, JM Bellido, A López‐Quílez, ...
Ecology and evolution 9 (1), 653-663, 2019
742019
Bayesian spatio-temporal approach to identifying fish nurseries by validating persistence areas
I Paradinas, D Conesa, MG Pennino, F Munoz, A López-Quílez, ...
Marine Ecology Progress Series, 2015
702015
Current and future influence of environmental factors on small pelagic fish distributions in the Northwestern Mediterranean Sea
MG Pennino, M Coll, M Albo-Puigserver, E Fernández-Corredor, ...
Frontiers in Marine Science 7, 566340, 2020
682020
Predicting species distribution from fishers’ local ecological knowledge: a new alternative for data-poor management
PFM Lopes, JT Verba, A Begossi, MG Pennino
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 76 (8), 1423-1431, 2019
682019
Ingestion of microplastics and occurrence of parasite association in Mediterranean anchovy and sardine
MG Pennino, E Bachiller, E Lloret-Lloret, M Albo-Puigserver, A Esteban, ...
Marine Pollution Bulletin 158, 111399, 2020
662020
WTO must ban harmful fisheries subsidies
UR Sumaila, DJ Skerritt, A Schuhbauer, S Villasante, ...
Science 374 (6567), 544-544, 2021
652021
Predicting marine species distributions: complementarity of food-web and Bayesian hierarchical modelling approaches
M Coll, MG Pennino, J Steenbeek, J Solé, JM Bellido
Ecological Modelling 405, 86-101, 2019
582019
Identifying the best fishing-suitable areas under the new European discard ban
I Paradinas, M Marin, M Grazia Pennino, A López-Quílez, D Conesa, ...
ICES Journal of Marine Science 73 (10), 2479-2487, 2016
572016
A spatially explicit risk assessment approach: Cetaceans and marine traffic in the Pelagos Sanctuary (Mediterranean Sea)
MG Pennino, A Arcangeli, V Prado, I Campana, P Graham, A Rotta, ...
PlosOne 12 (6), e0179686, 2017
562017
The quilt of sustainable ocean governance: patterns for practitioners
RL Stephenson, AJ Hobday, EH Allison, D Armitage, K Brooks, A Bundy, ...
Frontiers in Marine Science 8, 630547, 2021
512021
Shift in tuna catches due to ocean warming
A Monllor-Hurtado, MG Pennino, JL Sánchez Lizaso
Plos ONE 12 (6), e0178196, 2017
512017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20