Παρακολούθηση
Wen Xu
Wen Xu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gatech.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
libmpk: Software abstraction for intel memory protection keys (intel {MPK})
S Park, S Lee, W Xu, H Moon, T Kim
2019 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 19), 241-254, 2019
1472019
Designing new operating primitives to improve fuzzing performance
W Xu, S Kashyap, C Min, T Kim
Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC conference on computer and communications …, 2017
1262017
Fuzzing file systems via two-dimensional input space exploration
W Xu, H Moon, S Kashyap, PN Tseng, T Kim
2019 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 818-834, 2019
982019
From collision to exploitation: Unleashing use-after-free vulnerabilities in linux kernel
W Xu, J Li, J Shu, W Yang, T Xie, Y Zhang, D Gu
Proceedings of the 22nd ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2015
972015
Finding semantic bugs in file systems with an extensible fuzzing framework
S Kim, M Xu, S Kashyap, J Yoon, W Xu, T Kim
Proceedings of the 27th ACM Symposium on Operating Systems Principles, 147-161, 2019
782019
Fuzzing javascript engines with aspect-preserving mutation
S Park, W Xu, I Yun, D Jang, T Kim
2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 1629-1642, 2020
772020
{CAB-Fuzz}: Practical Concolic Testing Techniques for {COTS} Operating Systems
SY Kim, S Lee, I Yun, W Xu, B Lee, Y Yun, T Kim
2017 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 17), 689-701, 2017
592017
Freedom: Engineering a state-of-the-art dom fuzzer
W Xu, S Park, T Kim
Proceedings of the 2020 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2020
272020
Own your android! yet another universal root
W Xu, Y Fu
9th USENIX Workshop on Offensive Technologies (WOOT 15), 2015
262015
Seeing through the same lens: introspecting guest address space at native speed
S Zhao, X Ding, W Xu, D Gu
26th USENIX Security Symposium (USENIX Security 17), 799-813, 2017
162017
Hardware support to improve fuzzing performance and precision
R Ding, Y Kim, F Sang, W Xu, G Saileshwar, T Kim
Proceedings of the 2021 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2021
72021
Finding bugs in file systems with an extensible fuzzing framework
S Kim, M Xu, S Kashyap, J Yoon, W Xu, T Kim
ACM Transactions on Storage (TOS) 16 (2), 1-35, 2020
62020
Desensitization: Privacy-aware and attack-preserving crash report
R Ding, H Hu, W Xu, T Kim
ret 2, G3, 2020
42020
Sheriff: A regional pre-alert management scheme in data center networks
X Gao, W Xu, F Wu, G Chen
2015 44th International Conference on Parallel Processing, 669-678, 2015
12015
An IR-based Fuzzing Approach for Finding Context-Aware Bugs in API-based systems.
W Xu
Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA, 2021
2021
Seeing through the same lens: Introspecting guest address space at native speed.(2017)
S ZHAO, X DING, W XU, D GU
Proceedings of the 26th USENIX Security Symposium, Vancouver, BC, Canada, 16-18, 2017
2017
From Collision To Exploitation
W Xu, J Li, J Shu, W Yang, T Xie, Y Zhang, D Gu
Proceedings of the 22nd ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17