Παρακολούθηση
Chris Pal
Chris Pal
Professor, Polytechnique Montréal & Mila, ServiceNow Research, Canada CIFAR AI Chair
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polymtl.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Data Mining: Practical machine learning tools and techniques
IH Witten, E Frank, MA Hall, CJ Pal
Morgan Kaufmann, 2016
50497*2016
Brain tumor segmentation with deep neural networks
M Havaei, A Davy, D Warde-Farley, A Biard, A Courville, Y Bengio, C Pal, ...
Medical image analysis 35, 18-31, 2017
34432017
Describing videos by exploiting temporal structure
L Yao, A Torabi, K Cho, N Ballas, C Pal, H Larochelle, A Courville
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 4507-4515, 2015
13032015
The importance of skip connections in biomedical image segmentation
M Drozdzal, E Vorontsov, G Chartrand, S Kadoury, C Pal
International workshop on deep learning in medical image analysis …, 2016
12642016
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
arXiv e-prints, arXiv: 1605.02688, 2016
1163*2016
Learning conditional random fields for stereo
D Scharstein, C Pal
2007 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2007
11372007
Deep learning: a primer for radiologists
G Chartrand, PM Cheng, E Vorontsov, M Drozdzal, S Turcotte, CJ Pal, ...
Radiographics 37 (7), 2113-2131, 2017
10452017
The liver tumor segmentation benchmark (lits)
P Bilic, P Christ, HB Li, E Vorontsov, A Ben-Cohen, G Kaissis, A Szeskin, ...
Medical Image Analysis 84, 102680, 2023
9342023
Deep Complex Networks
C Trabelsi, Y Bilaniuk, Olexa, Zhang, D Serdyuk, S Subramanian, ...
ICLR 2018, 2018
9222018
Delving deeper into convolutional networks for learning video representations
N Ballas, L Yao, C Pal, A Courville
ICLR 2016, 2015
8102015
Activity recognition using the velocity histories of tracked keypoints
R Messing, C Pal, H Kautz
2009 IEEE 12th international conference on computer vision, 104-111, 2009
6672009
ISLES 2015-A public evaluation benchmark for ischemic stroke lesion segmentation from multispectral MRI
O Maier, BH Menze, J Von der Gablentz, L Häni, MP Heinrich, M Liebrand, ...
Medical image analysis 35, 250-269, 2017
4922017
Emonets: Multimodal deep learning approaches for emotion recognition in video
SE Kahou, X Bouthillier, P Lamblin, C Gulcehre, V Michalski, K Konda, ...
Journal on Multimodal User Interfaces 10, 99-111, 2016
4832016
Real-time preview for panoramic images
P Baudisch, C Pal, E Rudolph, D Steedly, R Szeliski, D Tan, ...
US Patent 7,424,218, 2008
4722008
Recurrent neural networks for emotion recognition in video
S Ebrahimi Kahou, V Michalski, K Konda, R Memisevic, C Pal
Proceedings of the 2015 ACM on international conference on multimodal …, 2015
4402015
Combining modality specific deep neural networks for emotion recognition in video
SE Kahou, C Pal, X Bouthillier, P Froumenty, Ç Gülçehre, R Memisevic, ...
Proceedings of the 15th ACM on International conference on multimodal …, 2013
4242013
Learning General Purpose Distributed Sentence Representations via Large Scale Multi-task Learning
S Subramanian, A Trischler, Y Bengio, C Pal
ICLR 2018, (OpenReview 2017), 2018
3872018
Zoneout: Regularizing rnns by randomly preserving hidden activations
D Krueger, T Maharaj, J Kramár, M Pezeshki, N Ballas, NR Ke, A Goyal, ...
ICLR 2017, 2016
3802016
Movie description
A Rohrbach, A Torabi, M Rohrbach, N Tandon, C Pal, H Larochelle, ...
International Journal of Computer Vision 123, 94-120, 2017
3602017
A meta-transfer objective for learning to disentangle causal mechanisms
Y Bengio, T Deleu, N Rahaman, R Ke, S Lachapelle, O Bilaniuk, A Goyal, ...
ICLR 2020, arXiv preprint arXiv:1901.10912, 2019
3562019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20