Παρακολούθηση
Maria P. Dias
Maria P. Dias
Assistant Professor, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fc.ul.pt
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Threats to seabirds: a global assessment
MP Dias, R Martin, EJ Pearmain, IJ Burfield, C Small, RA Phillips, O Yates, ...
Biological Conservation 237, 525-537, 2019
5842019
Translating marine animal tracking data into conservation policy and management
GC Hays, H Bailey, SJ Bograd, WD Bowen, C Campagna, RH Carmichael, ...
Trends in ecology & evolution 34 (5), 459-473, 2019
2972019
Applying global criteria to tracking data to define important areas for marine conservation
BG Lascelles, PR Taylor, MGR Miller, MP Dias, S Oppel, L Torres, A Hedd, ...
Diversity and Distributions 22 (4), 422-431, 2016
2462016
Breaking the routine: individual Cory's shearwaters shift winter destinations between hemispheres and across ocean basins
MP Dias, JP Granadeiro, RA Phillips, H Alonso, P Catry
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 278 (1713), 1786-1793, 2011
1962011
Carry‐over effects from breeding modulate the annual cycle of a long‐distance migrant: An experimental demonstration
P Catry, MP Dias, RA Phillips, JP Granadeiro
Ecology 94 (6), 1230-1235, 2013
1342013
Future directions in conservation research on petrels and shearwaters
A Rodríguez, JM Arcos, V Bretagnolle, MP Dias, ND Holmes, M Louzao, ...
Frontiers in Marine Science, 94, 2019
1232019
Important Bird and Biodiversity Areas (IBAs): the development and characteristics of a global inventory of key sites for biodiversity
PF Donald, LDC Fishpool, A Ajagbe, LA Bennun, G Bunting, IJ Burfield, ...
Bird Conservation International 29 (2), 177-198, 2019
1132019
The importance of migratory connectivity for global ocean policy
DC Dunn, AL Harrison, C Curtice, S DeLand, B Donnelly, EI Fujioka, ...
Proceedings of the Royal Society B 286 (1911), 20191472, 2019
1112019
Distance to high-tide roosts constrains the use of foraging areas by dunlins: implications for the management of estuarine wetlands
MP Dias, JP Granadeiro, M Lecoq, CD Santos, JM Palmeirim
Biological Conservation 131 (3), 446-452, 2006
1042006
Spatial scales of marine conservation management for breeding seabirds
S Oppel, M Bolton, APB Carneiro, MP Dias, JA Green, JF Masello, ...
Marine Policy 98, 37-46, 2018
1032018
Using the IUCN Red List to map threats to terrestrial vertebrates at global scale
MBJ Harfoot, A Johnston, A Balmford, ND Burgess, SHM Butchart, ...
Nature Ecology & Evolution 5 (11), 1510-1519, 2021
1012021
Variation in numbers and behaviour of waders during the tidal cycle: implications for the use of estuarine sediment flats
JP Granadeiro, MP Dias, RC Martins, JM Palmeirim
Acta oecologica 29 (3), 293-300, 2006
992006
The major barriers to evidence‐informed conservation policy and possible solutions
DC Rose, WJ Sutherland, T Amano, JP González‐Varo, RJ Robertson, ...
Conservation Letters 11 (5), e12564, 2018
972018
Environmental factors drive habitat partitioning in birds feeding in intertidal flats: implications for conservation
JP Granadeiro, CD Santos, MP Dias, JM Palmeirim
Hydrobiologia 587, 291-302, 2007
802007
Individual variation in migratory movements and winter behaviour of Iberian Lesser Kestrels Falco naumanni revealed by geolocators
I Catry, MP Dias, T Catry, V Afanasyev, J Fox, AMA Franco, WJ Sutherland
Ibis 153 (1), 154-164, 2011
762011
Numbers and population trends of Cory’s shearwater Calonectris diomedea at Selvagem Grande, Northeast Atlantic
JP Granadeiro, MP Dias, R Rebelo, CD Santos, P Catry
Waterbirds 29 (1), 56-60, 2006
762006
Do seabirds differ from other migrants in their travel arrangements? On route strategies of Cory’s shearwater during its trans-equatorial journey
MP Dias, JP Granadeiro, P Catry
PLoS One 7 (11), e49376, 2012
732012
A framework for mapping the distribution of seabirds by integrating tracking, demography and phenology
APB Carneiro, EJ Pearmain, S Oppel, TA Clay, RA Phillips, ...
Journal of Applied Ecology 57 (3), 514-525, 2020
682020
Different means to the same end: long-distance migrant seabirds from two colonies differ in behaviour, despite common wintering grounds
P Catry, MP Dias, RA Phillips, JP Granadeiro
PLoS One 6 (10), e26079, 2011
662011
How consumption and fragmentation of macrophytes by the invasive crayfish Procambarus clarkii shape the macrophyte communities of temporary ponds
BM Carreira, MP Dias, R Rebelo
Hydrobiologia 721, 89-98, 2014
652014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20