Παρακολούθηση
Samer MADANAT
Samer MADANAT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nyu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Estimation of infrastructure transition probabilities from condition rating data
S Madanat, R Mishalani, WHW Ibrahim
Journal of infrastructure systems 1 (2), 120-125, 1995
4001995
Computation of infrastructure transition probabilities using stochastic duration models
RG Mishalani, SM Madanat
Journal of Infrastructure systems 8 (4), 139-148, 2002
3412002
Probabilistic infrastructure deterioration models with panel data
SM Madanat, MG Karlaftis, PS McCarthy
Journal of infrastructure systems 3 (1), 4-9, 1997
2481997
Optimal inspection and repair policies for infrastructure facilities
S Madanat, M Ben-Akiva
Transportation science 28 (1), 55-62, 1994
2421994
Perception updating and day-to-day travel choice dynamics in traffic networks with information provision
M Jha, S Madanat, S Peeta
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 6 (3), 189-212, 1998
2301998
Poisson regression models of infrastructure transition probabilities
S Madanat, WHW Ibrahim
Journal of Transportation Engineering 121 (3), 267-272, 1995
2081995
Optimal scheduling of rehabilitation activities for multiple pavement facilities: exact and approximate solutions
Y Ouyang, S Madanat
Transportation Research Part A: Policy and Practice 38 (5), 347-365, 2004
1942004
Robust improvement schemes for road networks under demand uncertainty
Y Yin, SM Madanat, XY Lu
European Journal of Operational Research 198 (2), 470-479, 2009
1872009
Optimal infrastructure management decisions under uncertainty
S Madanat
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 1 (1), 77-88, 1993
1681993
Semiparametric hazard rate models of reinforced concrete bridge deck deterioration
M Mauch, S Madanat
Journal of Infrastructure Systems 7 (2), 49-57, 2001
1602001
A steady-state solution for the optimal pavement resurfacing problem
Y Li, S Madanat
Transportation Research Part A: Policy and Practice 36 (6), 525-535, 2002
1582002
Development of a pavement rutting model from experimental data
AR Archilla, S Madanat
Journal of transportation engineering 126 (4), 291-299, 2000
1572000
Comparison of life-cycle energy and emissions footprints of passenger transportation in metropolitan regions
MV Chester, A Horvath, S Madanat
Atmospheric Environment 44 (8), 1071-1079, 2010
1542010
Optimal inspection and maintenance policies for infrastructure networks
K Smilowitz, S Madanat
Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering 15 (1), 5-13, 2000
1492000
Development of pavement performance models by combining experimental and field data
JA Prozzi, SM Madanat
1462004
Optimal maintenance and repair policies in infrastructure management under uncertain facility deterioration rates: an adaptive control approach
PL Durango, SM Madanat
Transportation Research Part A: Policy and Practice 36 (9), 763-778, 2002
1432002
History-dependent bridge deck maintenance and replacement optimization with Markov decision processes
CA Robelin, SM Madanat
Journal of infrastructure systems 13 (3), 195-201, 2007
1412007
Parking infrastructure: energy, emissions, and automobile life-cycle environmental accounting
M Chester, A Horvath, S Madanat
Environmental Research Letters 5 (3), 034001, 2010
1162010
An analytical solution for the finite-horizon pavement resurfacing planning problem
Y Ouyang, S Madanat
Transportation Research Part B: Methodological 40 (9), 767-778, 2006
1132006
Incremental nonlinear model for predicting pavement serviceability
JA Prozzi, SM Madanat
Journal of transportation Engineering 129 (6), 635-641, 2003
1082003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20