Παρακολούθηση
Marco Fontana
Marco Fontana
Associate Prof. of Mech Eng, Institute of Mechanical Intelligence, Scuola Superiore Sant'Anna
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα santannapisa.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Airborne Wind Energy Systems: A review of the technologies
A Cherubini, A Papini, R Vertechy, M Fontana
Renewable and Sustainable Energy Reviews 51, 1461-1476, 2015
4142015
Future emerging technologies in the wind power sector: A European perspective
S Watson, A Moro, V Reis, C Baniotopoulos, S Barth, G Bartoli, F Bauer, ...
Renewable and sustainable energy reviews 113, 109270, 2019
2252019
Mechanical design of a novel hand exoskeleton for accurate force displaying
M Fontana, A Dettori, F Salsedo, M Bergamasco
2009 IEEE international conference on robotics and automation, 1704-1709, 2009
1732009
Body Extender: Whole body exoskeleton for human power augmentation
S Marcheschi, F Salsedo, M Fontana, M Bergamasco
2011 IEEE international conference on robotics and automation, 611-616, 2011
1212011
The body extender: A full-body exoskeleton for the transport and handling of heavy loads
M Fontana, R Vertechy, S Marcheschi, F Salsedo, M Bergamasco
IEEE Robotics & Automation Magazine 21 (4), 34-44, 2014
1192014
Remotely Actuated Robotic Wrist
M Bergamasco, F Salsedo, S Spinelli, M Fontana
US Patent App. 10/579,475, 2004
113*2004
Experimental characterization of thermally-activated artificial muscles based on coiled nylon fishing lines
A Cherubini, G Moretti, R Vertechy, M Fontana
Aip Advances 5 (6), 2015
1122015
Resonant wave energy harvester based on dielectric elastomer generator
G Moretti, GPR Papini, M Righi, D Forehand, D Ingram, R Vertechy, ...
Smart Materials and Structures 27 (3), 035015, 2018
1092018
A Review of Dielectric Elastomer Generator Systems
G Moretti, S Rosset, R Vertechy, I Anderson, M Fontana
Advanced Intelligent Systems, 2000125, 2020
1002020
Reduced model and application of inflating circular diaphragm dielectric elastomer generators for wave energy harvesting
R Vertechy, GPP Rosati, M Fontana
Journal of Vibration and Acoustics 137 (1), 011004, 2015
872015
Modelling and testing of a wave energy converter based on dielectric elastomer generators
G Moretti, GP Rosati Papini, L Daniele, D Forehand, D Ingram, R Vertechy, ...
Proceedings of the Royal Society A 475 (2222), 20180566, 2019
752019
Dielectric elastomer materials for large-strain actuation and energy harvesting: a comparison between styrenic rubber, natural rubber and acrylic elastomer
Y Chen, L Agostini, G Moretti, M Fontana, R Vertechy
Smart Materials and Structures 28 (11), 114001, 2019
742019
In-tank tests of a dielectric elastomer generator for wave energy harvesting
R Vertechy, M Fontana, GPR Papini, D Forehand
Electroactive Polymer Actuators and Devices (EAPAD) 2014 9056, 332-342, 2014
722014
Parallelogram-shaped dielectric elastomer generators: Analytical model and experimental validation
G Moretti, M Fontana, R Vertechy
Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 1045389X14563861, 2015
672015
Haptic Hand Exoskeleton for Precision Grasp Simulation
BM Fontana M, Salsedo F, Marcheschi S
Journal of Mechanisms and Robotics 5 (4), 2013
672013
Oscillating-water-column wave-energy-converter based on dielectric elastomer generator
R Vertechy, M Fontana, GR Papini, M Bergamasco
SPIE Smart Structures and Materials+ Nondestructive Evaluation and Health …, 2013
602013
Advances in the development of dielectric elastomer generators for wave energy conversion
G Moretti, MS Herran, D Forehand, M Alves, H Jeffrey, R Vertechy, ...
Renewable and Sustainable Energy Reviews 117, 109430, 2020
572020
Modelling and field testing of a breakwater-integrated U-OWC wave energy converter with dielectric elastomer generator
G Moretti, G Malara, A Scialò, L Daniele, A Romolo, R Vertechy, ...
Renewable Energy 146, 628-642, 2020
562020
Fabrication and test of an inflated circular diaphragm dielectric elastomer generator based on PDMS rubber composite
G Moretti, M Righi, R Vertechy, M Fontana
Polymers 9 (7), 283, 2017
492017
A multi-finger haptic interface for visually impaired people
CA Avizzano, S Marcheschi, M Angerilli, M Fontana, M Bergamasco, ...
Robot and Human Interactive Communication, 2003. Proceedings. ROMAN 2003 …, 2003
442003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20