Παρακολούθηση
Unnar B. Arnalds
Unnar B. Arnalds
Professor of Physics, University of Iceland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hi.is - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Thermal fluctuations in artificial spin ice
V Kapaklis, UB Arnalds, A Farhan, RV Chopdekar, A Balan, A Scholl, ...
Nature nanotechnology 9 (7), 514-519, 2014
1832014
Melting artificial spin ice
V Kapaklis, UB Arnalds, A Harman-Clarke, ET Papaioannou, ...
New Journal of Physics 14 (3), 035009, 2012
1782012
Magnetic self-organized atomic laminate from first principles and thin film synthesis
AS Ingason, A Mockute, M Dahlqvist, F Magnus, S Olafsson, UB Arnalds, ...
Physical review letters 110 (19), 195502, 2013
1452013
A Nanolaminated Magnetic Phase: Mn2GaC
AS Ingason, A Petruhins, M Dahlqvist, F Magnus, A Mockute, B Alling, ...
Materials Research Letters 2 (2), 89-93, 2014
1282014
Interaction modifiers in artificial spin ices
E Östman, H Stopfel, IA Chioar, UB Arnalds, A Stein, V Kapaklis, ...
Nature Physics 14 (4), 375-379, 2018
952018
Thermalized ground state of artificial kagome spin ice building blocks
UB Arnalds, A Farhan, RV Chopdekar, V Kapaklis, A Balan, ...
Applied Physics Letters 101 (11), 112404, 2012
772012
Electrical resistivity and morphology of ultra thin Pt films grown by dc magnetron sputtering on SiO2
JS Agustsson, UB Arnalds, AS Ingason, KB Gylfason, K Johnsen, ...
Journal of Physics: Conference Series 100 (8), 082006, 2008
592008
Magnetically driven anisotropic structural changes in the atomic laminate M n 2 GaC
M Dahlqvist, AS Ingason, B Alling, F Magnus, A Thore, A Petruhins, ...
Physical Review B 93 (1), 014410, 2016
512016
A new look on the two-dimensional Ising model: thermal artificial spins
UB Arnalds, J Chico, H Stopfel, V Kapaklis, O Bärenbold, ...
New Journal of Physics 18 (2), 023008, 2016
502016
Growth, coalescence, and electrical resistivity of thin Pt films grown by dc magnetron sputtering on SiO2
JS Agustsson, UB Arnalds, AS Ingason, KB Gylfason, K Johnsen, ...
Applied Surface Science 254 (22), 7356-7360, 2008
452008
A magnetic atomic laminate from thin film synthesis: (Mo0.5Mn0.5)2GaC
R Meshkian, AS Ingason, UB Arnalds, F Magnus, J Lu, J Rosén
APL Materials 3 (7), 076102, 2015
432015
A magnetron sputtering system for the preparation of patterned thin films and in situ thin film electrical resistance measurements
UB Arnalds, JS Agustsson, AS Ingason, AK Eriksson, KB Gylfason, ...
Review of Scientific Instruments 78 (10), 103901, 2007
432007
Thermal transitions in nano-patterned XY-magnets
UB Arnalds, M Ahlberg, MS Brewer, V Kapaklis, ET Papaioannou, ...
Applied Physics Letters 105 (4), 042409, 2014
362014
Influence of the magnetic field on the plasmonic properties of transparent Ni anti-dot arrays
E Melander, E Östman, J Keller, J Schmidt, ET Papaioannou, V Kapaklis, ...
Applied Physics Letters 101 (6), 063107, 2012
352012
Tuning metal-insulator transitions in epitaxial V2O3 thin films
EB Thorsteinsson, S Shayestehaminzadeh, UB Arnalds
Applied Physics Letters 112 (16), 161902, 2018
292018
Proximity effects on dimensionality and magnetic ordering in Pd/Fe/Pd trialyers
TPA Hase, MS Brewer, UB Arnalds, M Ahlberg, V Kapaklis, M Björck, ...
Physical Review B 90 (10), 104403, 2014
292014
Theoretical stability, thin film synthesis and transport properties of the Mon +1GaCn MAX phase
R Meshkian, AS Ingason, M Dahlqvist, A Petruhins, UB Arnalds, ...
physica status solidi (RRL)–Rapid Research Letters 9 (3), 197-201, 2015
282015
Hysteresis-free switching between vortex and collinear magnetic states
E Östman, UB Arnalds, E Melander, V Kapaklis, GK Pálsson, AY Saw, ...
New Journal of Physics 16 (5), 053002, 2014
262014
Magnetic order and energy-scale hierarchy in artificial spin-ice structures
H Stopfel, E Östman, IA Chioar, D Greving, UB Arnalds, TPA Hase, ...
Physical Review B 98 (1), 014435, 2018
222018
Tailoring anisotropy and domain structure in amorphous TbCo thin films through combinatorial methods
A Frisk, F Magnus, S George, UB Arnalds, G Andersson
Journal of Physics D: Applied Physics 49 (3), 035005, 2015
202015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20