Παρακολούθηση
Pasquale Lops
Pasquale Lops
Associate Professor - University of Bari Aldo Moro
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.uniba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Content-based recommender systems: State of the art and trends
P Lops, M Gemmis, G Semeraro
Recommender systems handbook, 73-105, 2011
2473*2011
Semantics-aware content-based recommender systems
M Gemmis, P Lops, C Musto, F Narducci, G Semeraro
Recommender systems handbook, 119-159, 2015
2812015
A content-collaborative recommender that exploits WordNet-based user profiles for neighborhood formation
M Degemmis, P Lops, G Semeraro
User Modeling and User-Adapted Interaction 17 (3), 217-255, 2007
2432007
Introducing serendipity in a content-based recommender system
L Iaquinta, M De Gemmis, P Lops, G Semeraro, M Filannino, P Molino
2008 eighth international conference on hybrid intelligent systems, 168-173, 2008
2232008
Integrating tags in a semantic content-based recommender
M De Gemmis, P Lops, G Semeraro, P Basile
Proceedings of the 2008 ACM conference on Recommender systems, 163-170, 2008
1952008
Learning word embeddings from wikipedia for content-based recommender systems
C Musto, G Semeraro, M Gemmis, P Lops
European conference on information retrieval, 729-734, 2016
1212016
An investigation on the serendipity problem in recommender systems
M De Gemmis, P Lops, G Semeraro, C Musto
Information Processing & Management 51 (5), 695-717, 2015
1172015
Trends in content-based recommendation
P Lops, D Jannach, C Musto, T Bogers, M Koolen
User Modeling and User-Adapted Interaction 29 (2), 239-249, 2019
1042019
Preference learning in recommender systems
M De Gemmis, L Iaquinta, P Lops, C Musto, F Narducci, G Semeraro
Preference Learning 41, 41-55, 2009
1022009
Human decision making and recommender systems
L Chen, M De Gemmis, A Felfernig, P Lops, F Ricci, G Semeraro
ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems (TiiS) 3 (3), 1-7, 2013
982013
Ontologically-enriched unified user modeling for cross-system personalization
B Mehta, C Niederee, A Stewart, M Degemmis, P Lops, G Semeraro
International conference on user modeling, 119-123, 2005
952005
Combining Learning and Word Sense Disambiguation for Intelligent User Profiling.
G Semeraro, M Degemmis, P Lops, P Basile
IJCAI 7, 2856-2861, 2007
942007
ExpLOD: a framework for explaining recommendations based on the linked open data cloud
C Musto, F Narducci, P Lops, M De Gemmis, G Semeraro
Proceedings of the 10th ACM Conference on Recommender Systems, 151-154, 2016
842016
Human decision making and recommender systems
A Jameson, MC Willemsen, A Felfernig, M Gemmis, P Lops, G Semeraro, ...
Recommender systems handbook, 611-648, 2015
832015
Personalized finance advisory through case-based recommender systems and diversification strategies
C Musto, G Semeraro, P Lops, M De Gemmis, G Lekkas
Decision Support Systems 77, 100-111, 2015
792015
Content-based and collaborative techniques for tag recommendation: an empirical evaluation
P Lops, M De Gemmis, G Semeraro, C Musto, F Narducci
Journal of Intelligent Information Systems 40 (1), 41-61, 2013
752013
A multi-criteria recommender system exploiting aspect-based sentiment analysis of users' reviews
C Musto, M de Gemmis, G Semeraro, P Lops
Proceedings of the eleventh ACM conference on recommender systems, 321-325, 2017
742017
Knowledge infusion into content-based recommender systems
G Semeraro, P Lops, P Basile, M de Gemmis
Proceedings of the third ACM conference on Recommender systems, 301-304, 2009
742009
Word Embedding Techniques for Content-based Recommender Systems: An Empirical Evaluation.
C Musto, G Semeraro, M De Gemmis, P Lops
Recsys posters, 2015
692015
Linked open data-based explanations for transparent recommender systems
C Musto, F Narducci, P Lops, M de Gemmis, G Semeraro
International Journal of Human-Computer Studies 121, 93-107, 2019
672019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20