Παρακολούθηση
Qiang Yang (杨强)
Qiang Yang (杨强)
Chief AI Officer@WeBank, Chair Prof.@HKUST, IJCAI President 2017-19, AAAI-21 General Chair
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cse.ust.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on transfer learning
SJ Pan, Q Yang
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 22 (10), 1345-1359, 2010
199922010
Top 10 algorithms in data mining
X Wu, V Kumar, J Ross Quinlan, J Ghosh, Q Yang, H Motoda, ...
Knowledge and information systems 14, 1-37, 2008
68322008
Domain adaptation via transfer component analysis
SJ Pan, IW Tsang, JT Kwok, Q Yang
IEEE transactions on neural networks 22 (2), 199-210, 2010
37612010
Federated machine learning: Concept and applications
Q Yang, Y Liu, T Chen, Y Tong
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 10 (2), 1-19, 2019
36192019
Graph embedding and extensions: A general framework for dimensionality reduction
S Yan, D Xu, B Zhang, HJ Zhang, Q Yang, S Lin
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 29 (1), 40-51, 2006
34802006
Advances and open problems in federated learning
P Kairouz, HB McMahan, B Avent, A Bellet, M Bennis, AN Bhagoji, ...
Foundations and Trends® in Machine Learning 14 (1–2), 1-210, 2021
30582021
Boosting for Transfer Learning
W Dai, Q Yang, GR Xue, Y Yu
Proceedings of the 24th Annual International Conference on Machine Learning …, 2007
2063*2007
A survey on multi-task learning
Y Zhang, Q Yang
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 34 (12), 5586-5609, 2021
15182021
One-class collaborative filtering
R Pan, Y Zhou, B Cao, NN Liu, R Lukose, M Scholz, Q Yang
2008 Eighth IEEE international conference on data mining, 502-511, 2008
12122008
Federated learning in mobile edge networks: A comprehensive survey
WYB Lim, NC Luong, DT Hoang, Y Jiao, YC Liang, Q Yang, D Niyato, ...
IEEE Communications Surveys & Tutorials 22 (3), 2031-2063, 2020
11592020
Scalable collaborative filtering using cluster-based smoothing
GR Xue, C Lin, Q Yang, WS Xi, HJ Zeng, Y Yu, Z Chen
Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on …, 2005
9932005
10 challenging problems in data mining research
Q Yang, X Wu
International Journal of Information Technology & Decision Making 5 (04 …, 2006
9542006
Cross-domain sentiment classification via spectral feature alignment
SJ Pan, X Ni, JT Sun, Q Yang, Z Chen
Proceedings of the 19th international conference on World wide web, 751-760, 2010
9112010
Collaborative location and activity recommendations with gps history data
VW Zheng, Y Zheng, X Xie, Q Yang
Proceedings of the 19th international conference on World wide web, 1029-1038, 2010
8592010
Transfer learning via dimensionality reduction.
SJ Pan, JT Kwok, Q Yang
AAAI 8, 677-682, 2008
7792008
Data preparation for data mining
S Zhang, C Zhang, Q Yang
Applied artificial intelligence 17 (5-6), 375-381, 2003
7342003
Search engine with natural language-based robust parsing for user query and relevance feedback learning
HF Wang, KF Lee, Q Yang
US Patent 6,766,320, 2004
6012004
Mining high utility itemsets
R Chan, Q Yang, YD Shen
Third IEEE international conference on data mining, 19-19, 2003
5862003
BOOST: A fast approach to detecting gene-gene interactions in genome-wide case-control studies
X Wan, C Yang, Q Yang, H Xue, X Fan, NLS Tang, W Yu
The American Journal of Human Genetics 87 (3), 325-340, 2010
5522010
Spatiotemporal multi-graph convolution network for ride-hailing demand forecasting
X Geng, Y Li, L Wang, L Zhang, Q Yang, J Ye, Y Liu
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 33 (01), 3656-3663, 2019
5462019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20