Παρακολούθηση
Vanda Broughton
Vanda Broughton
Professor of Library & Information Studies, University College London
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucl.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The need for a faceted classification as the basis of all methods of information retrieval
V Broughton
Aslib proceedings, 2006
3922006
Essential classification
V Broughton
Facet Publishing, 2015
2412015
Essential thesaurus construction
V Broughton
Facet Publishing, 2006
1272006
Faceted classification as a basis for knowledge organization in a digital environment; the Bliss Bibliographic Classification as a model for vocabulary management and the …
V Broughton
New review of hypermedia and multimedia 7 (1), 67-102, 2001
1212001
Bliss Bibliographic Classification: Class T: Economics Management of Economic Enterprises
J Mills, V Broughton
Elsevier, 2016
852016
Building a faceted classification for the humanities: principles and procedures
V Broughton, A Slavic
Journal of documentation 63 (5), 727-754, 2007
852007
Knowledge organization
V Broughton, J Hansson, B Hjørland, MJ López-Huertas
Royal School of Library and Information Science, Copenhagen, 2005
712005
Bliss bibliographic classification
HE Bliss, J Mills, V Broughton, V Lang, C Neilson
(No Title), 1977
641977
A new classification for the literature of religion
V Broughton
International cataloguing and bibliographic control 29 (4), 59-61, 2000
502000
Facet analytical theory as a basis for a knowledge organization tool in a subject portal
V Broughton
442002
A faceted classification as the basis of a faceted terminology: conversion of a classified structure to thesaurus format in the Bliss Bibliographic Classification
V Broughton
Axiomathes 18, 193-210, 2008
382008
Henry Evelyn Bliss—the other immortal, or a prophet without honour?
V Broughton
Journal of librarianship and information Science 40 (1), 45-58, 2008
342008
Classification schemes revisited: Applications to Web indexing and searching
V Broughton, H Lane
Journal of internet cataloging 2 (3-4), 143-155, 2000
342000
Concepts and terms in the faceted classification: the case of UDC
V Broughton
KO KNOWLEDGE ORGANIZATION 37 (4), 270-279, 2010
302010
Essential Library of Congress subject headings
V Broughton
Facet Publishing, 2011
262011
The Classification Research Group–Then and Now
IC McIlwaine, V Broughton
KO KNOWLEDGE ORGANIZATION 27 (4), 195-200, 2000
242000
Brian Vickery and the Classification Research Group: the legacy of faceted classification
V Broughton
Facets of knowledge organization: proceedings of the ISKO UK Second Biennial …, 2012
212012
Costruire thesauri: strumenti per indicizzazione e metadati semantici
V Broughton, P Cavaleri
Bibliografica, 2008
212008
Faceted classification as a general theory for knowledge organization
V Broughton
Journal of Information and Knowledge, 735-750, 2013
172013
The fall and rise of knowledge organization: new dimensions of subject description and retrieval
V Broughton
Aslib Proceedings 62 (4/5), 349-354, 2010
132010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20