Παρακολούθηση
Dimitris Dermatas
Dimitris Dermatas
Professor, Civil-Environmental Engineering, National Technical University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Utilization of fly ash for stabilization/solidification of heavy metal contaminated soils
D Dermatas, X Meng
Engineering geology 70 (3-4), 377-394, 2003
7472003
Evaluation of ettringite and hydrocalumite formation for heavy metal immobilization: Literature review and experimental study
M Chrysochoou, D Dermatas
Journal of hazardous materials 136 (1), 20-33, 2006
3792006
A review of tungsten: From environmental obscurity to scrutiny
A Koutsospyros, W Braida, C Christodoulatos, D Dermatas, N Strigul
Journal of hazardous materials 136 (1), 1-19, 2006
3642006
Clay soil heave caused by lime-sulfate reactions
JK Mitchell, D Dermatas
Innovations and uses for lime 1135, 41-64, 1992
2471992
Arsenic immobilization by calcium–arsenic precipitates in lime treated soils
DH Moon, D Dermatas, N Menounou
Science of the Total Environment 330 (1-3), 171-185, 2004
2422004
Phosphate application to firing range soils for Pb immobilization: the unclear role of phosphate
M Chrysochoou, D Dermatas, DG Grubb
Journal of Hazardous Materials 144 (1-2), 1-14, 2007
2272007
Effects of tungsten on environmental systems
N Strigul, A Koutsospyros, P Arienti, C Christodoulatos, D Dermatas, ...
Chemosphere 61 (2), 248-258, 2005
1722005
An evaluation of lead leachability from stabilized/solidified soils under modified semi-dynamic leaching conditions
DH Moon, D Dermatas
Engineering Geology 85 (1-2), 67-74, 2006
1562006
Ettringite-induced heave in chromite ore processing residue (COPR) upon ferrous sulfate treatment
D Dermatas, M Chrysochoou, DH Moon, DG Grubb, M Wazne, ...
Environmental science & technology 40 (18), 5786-5792, 2006
1482006
Arsenic and lead release from fly ash stabilized/solidified soils under modified semi-dynamic leaching conditions
DH Moon, D Dermatas
Journal of hazardous materials 141 (2), 388-394, 2007
1452007
An evaluation of arsenic release from monolithic solids using a modified semi-dynamic leaching test
D Dermatas, DH Moon, N Menounou, X Meng, R Hires
Journal of Hazardous Materials 116 (1-2), 25-38, 2004
1442004
Ettringite-induced swelling in soils: State-of-the-art
D Dermatas
1441995
Nanomaterials application for heavy metals recovery from polluted water: The combination of nano zero-valent iron and carbon nanotubes. Competitive adsorption non-linear modeling
G Vilardi, T Mpouras, D Dermatas, N Verdone, A Polydera, L Di Palma
Chemosphere 201, 716-729, 2018
1262018
Immobilization of lead in shooting range soils by means of cement, quicklime, and phosphate amendments
X Cao, D Dermatas, X Xu, G Shen
Environmental Science and Pollution Research 15, 120-127, 2008
1152008
Solubility, sorption, and soil respiration effects of tungsten and tungsten alloys
D Dermatas, W Braida, C Christodoulatos, N Strigul, N Panikov, M Los, ...
Environmental forensics 5 (1), 5-13, 2004
1092004
Pb speciation versus TCLP release in army firing range soils
D Dermatas, G Shen, M Chrysochoou, DG Grubb, N Menounou, P Dutko
Journal of hazardous materials 136 (1), 34-46, 2006
852006
Immobilization of mercury (II) in contaminated soil with used tire rubber
X Meng, Z Hua, D Dermatas, W Wang, HY Kuo
Journal of Hazardous Materials 57 (1-3), 231-241, 1998
821998
Microstructural analyses of Cr (VI) speciation in chromite ore processing residue (COPR)
M Chrysochoou, SC Fakra, MA Marcus, DH Moon, D Dermatas
Environmental science & technology 43 (14), 5461-5466, 2009
812009
Origin and concentration profile of chromium in a Greek aquifer
D Dermatas, T Mpouras, M Chrysochoou, I Panagiotakis, C Vatseris, ...
Journal of Hazardous Materials 281, 35-46, 2015
802015
Long-term treatment issues with chromite ore processing residue (COPR): Cr6+ reduction and heave
DH Moon, M Wazne, D Dermatas, C Christodoulatos, AM Sanchez, ...
Journal of hazardous materials 143 (3), 629-635, 2007
802007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20