Παρακολούθηση
Gerasimos S. Armatas
Gerasimos S. Armatas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα materials.uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Porous semiconducting gels and aerogels from chalcogenide clusters
S Bag, PN Trikalitis, PJ Chupas, GS Armatas, MG Kanatzidis
Science 317 (5837), 490-493, 2007
4142007
Turn‐on luminescence sensing and real‐time detection of traces of water in organic solvents by a flexible metal–organic framework
A Douvali, AC Tsipis, SV Eliseeva, S Petoud, GS Papaefstathiou, ...
Angewandte Chemie 127 (5), 1671-1676, 2015
3262015
Removal of antibiotics, antibiotic-resistant bacteria and their associated genes by graphene-based TiO2 composite photocatalysts under solar radiation in urban wastewaters
P Karaolia, I Michael-Kordatou, E Hapeshi, C Drosou, Y Bertakis, ...
Applied Catalysis B: Environmental 224, 810-824, 2018
3112018
Mechanistic Studies of the Reduction of Nitroarenes by NaBH4 or Hydrosilanes Catalyzed by Supported Gold Nanoparticles
S Fountoulaki, V Daikopoulou, PL Gkizis, I Tamiolakis, GS Armatas, ...
ACS Catalysis 4 (10), 3504-3511, 2014
2902014
Hexagonal mesoporous germanium
GS Armatas, MG Kanatzidis
Science 313 (5788), 817-820, 2006
1792006
Selective capture of hexavalent chromium from an anion-exchange column of metal organic resin–alginic acid composite
S Rapti, A Pournara, D Sarma, IT Papadas, GS Armatas, AC Tsipis, ...
Chemical science 7 (3), 2427-2436, 2016
1702016
All in one porous material: exceptional sorption and selective sensing of hexavalent chromium by using a Zr 4+ MOF
S Rapti, D Sarma, SA Diamantis, E Skliri, GS Armatas, AC Tsipis, ...
Journal of materials chemistry A 5 (28), 14707-14719, 2017
1622017
Mesostructured germanium with cubic pore symmetry
GS Armatas, MG Kanatzidis
Nature 441 (7097), 1122-1125, 2006
1572006
Ion-exchangeable molybdenum sulfide porous chalcogel: gas adsorption and capture of iodine and mercury
KS Subrahmanyam, CD Malliakas, D Sarma, GS Armatas, J Wu, ...
Journal of the American Chemical Society 137 (43), 13943-13948, 2015
1542015
Amorphous infinite coordination polymer microparticles: a new class of selective hydrogen storage materials
YM Jeon, GS Armatas, J Heo, MG Kanatzidis, CA Mirkin
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.) 20 (11), 2105, 2008
1402008
Determination of the effects of the pore size distribution and pore connectivity distribution on the pore tortuosity and diffusive transport in model porous networks
GS Armatas
Chemical Engineering Science 61 (14), 4662-4675, 2006
1252006
Tröger’s-base-derived infinite co-ordination polymer microparticles
YM Jeon, GS Armatas, D Kim, MG Kanatzidis, CA Mirkin
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) 5 (1), 46, 2009
1202009
Size effects of platinum nanoparticles in the photocatalytic hydrogen production over 3D mesoporous networks of CdS and Pt nanojunctions
I Vamvasakis, B Liu, GS Armatas
Advanced Functional Materials 26 (44), 8062-8071, 2016
1102016
Rapid, green and inexpensive synthesis of high quality UiO-66 amino-functionalized materials with exceptional capability for removal of hexavalent chromium from industrial waste
S Rapti, A Pournara, D Sarma, IT Papadas, GS Armatas, YS Hassan, ...
Inorganic Chemistry Frontiers 3 (5), 635-644, 2016
1082016
Visible-Light Photocatalytic H2 Production Activity of β-Ni(OH)2-Modified CdS Mesoporous Nanoheterojunction Networks
I Vamvasakis, IT Papadas, T Tzanoudakis, C Drivas, SA Choulis, ...
ACS Catalysis 8 (9), 8726-8738, 2018
1072018
Low‐Temperature Combustion Synthesis of a Spinel NiCo2O4 Hole Transport Layer for Perovskite Photovoltaics
IT Papadas, A Ioakeimidis, GS Armatas, SA Choulis
Advanced Science 5 (5), 1701029, 2018
952018
A high surface area ordered mesoporous BiFeO 3 semiconductor with efficient water oxidation activity
I Papadas, JA Christodoulides, G Kioseoglou, GS Armatas
Journal of Materials Chemistry A 3 (4), 1587-1593, 2015
952015
Fabrication of 3D mesoporous networks of assembled CoO nanoparticles for efficient photocatalytic reduction of aqueous Cr (VI)
G Velegraki, J Miao, C Drivas, B Liu, S Kennou, GS Armatas
Applied Catalysis B: Environmental 221, 635-644, 2018
892018
Relationships among pore size, connectivity, dimensionality of capillary condensation, and pore structure tortuosity of functionalized mesoporous silica
GS Armatas, CE Salmas, M Louloudi, GP Androutsopoulos, PJ Pomonis
Langmuir 19 (8), 3128-3136, 2003
872003
Mesoporous germanium-rich chalcogenido frameworks with highly polarizable surfaces and relevance to gas separation
GS Armatas, MG Kanatzidis
Nature materials 8 (3), 217-222, 2009
842009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20