Παρακολούθηση
Norbert Krueger
Norbert Krueger
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mmmi.sdu.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Face recognition by elastic bunch graph matching
L Wiskott, JM Fellous, N Kruger, C von der Malsburg
Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on 19 (7), 775-779, 1997
5230*1997
Deep hierarchies in the primate visual cortex: What can we learn for computer vision?
N Kruger, P Janssen, S Kalkan, M Lappe, A Leonardis, J Piater, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 35 (8), 1847-1871, 2012
4432012
Face recognition and gender determination
L Wiskott, JM Fellous, N Krüger, C Von der Malsburg
2691995
Object-Action Complexes: Grounded abstractions of sensory-motor processes
N Krüger, C Geib, J Piater, R Petrick, M Steedman, F Wörgötter, A Ude, ...
Robotics and Autonomous Systems 59 (10), 740–757, 2011
253*2011
Learning grasp affordance densities
R Detry, D Kraft, O Kroemer, L Bodenhagen, J Peters, N Krüger, J Piater
Paladyn 2, 1-17, 2011
2182011
Determination of face position and pose with a learned representation based on labelled graphs
N Krüger, M Pötzsch, C von der Malsburg
Image and vision computing 15 (8), 665-673, 1997
2101997
Adaptation of manipulation skills in physical contact with the environment to reference force profiles
FJ Abu-Dakka, B Nemec, JA Jørgensen, TR Savarimuthu, N Krüger, ...
Autonomous Robots 39, 199-217, 2015
1422015
Pose estimation using local structure-specific shape and appearance context
AG Buch, D Kraft, JK Kamarainen, HG Petersen, N Krüger
2013 IEEE international conference on robotics and automation, 2080-2087, 2013
1182013
A strategy for grasping unknown objects based on co-planarity and colour information
M Popović, D Kraft, L Bodenhagen, E Başeski, N Pugeault, D Kragic, ...
Robotics and Autonomous Systems 58 (5), 551-565, 2010
1142010
Birth of the object: Detection of objectness and extraction of object shape through object–action complexes
D Kraft, N Pugeault, E Başeski, M POPOVIĆ, D Kragić, S Kalkan, ...
International Journal of Humanoid Robotics 5 (02), 247-265, 2008
1082008
An algorithm for the learning of weights in discrimination functions using a priori constraints
N Kruger
Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on 19 (7), 764-768, 1997
1051997
Collinearity and parallelism are statistically significant second-order relations of complex cell responses
N Krüger
Neural Processing Letters 8, 117-129, 1998
1021998
Biologically motivated multi-modal processing of visual primitives
N Krüger, M Lappe, F Wörgötter
The Interdisciplinary Journal of Artificial Intelligence and the Simulation …, 2004
1012004
Cognitive agents—a procedural perspective relying on the predictability of Object-Action-Complexes (OACs)
F Wörgötter, A Agostini, N Krüger, N Shylo, B Porr
Robotics and Autonomous Systems 57 (4), 420-432, 2009
1002009
Object action complexes as an interface for planning and robot control
C Geib, K Mourao, R Petrick, N Pugeault, M Steedman, N Krueger, ...
IEEE-RAS Humanoids-06 Workshop: Towards Cognitive Humanoid Robots, 2006
962006
Symbols as self-emergent entities in an optimization process of feature extraction and predictions
P König, N Krüger
Biological Cybernetics 94 (4), 325-334, 2006
942006
Face recognition by elastic bunch graph matching
L Wiskott, JM Fellous, N Kruger, CVD Malsburg
TR96-08, Institut für Neuroinformatik, Ruhr-Universität Bochum, 1996
931996
A simple ontology of manipulation actions based on hand-object relations
F Wörgötter, EE Aksoy, N Krüger, J Piater, A Ude, M Tamosiunaite
IEEE Transactions on Autonomous Mental Development 5 (2), 117-134, 2013
912013
Procedure for automatic analysis of images and image sequences based on two-dimensional shape primitives
M Pötzsch, N Krüger, C von der Malsburg
US Patent 6,466,695, 2002
872002
A survey of the ontogeny of tool use: from sensorimotor experience to planning
F Guerin, N Kruger, D Kraft
IEEE Transactions on Autonomous Mental Development 5 (1), 18-45, 2012
852012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20