Παρακολούθηση
Chuan Qin
Chuan Qin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usst.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An inpainting-assisted reversible steganographic scheme using a histogram shifting mechanism
C Qin, CC Chang, YH Huang, LT Liao
IEEE transactions on circuits and systems for video technology 23 (7), 1109-1118, 2012
2542012
A novel joint data-hiding and compression scheme based on SMVQ and image inpainting
C Qin, CC Chang, YP Chiu
IEEE transactions on image processing 23 (3), 969-978, 2013
1902013
Effective reversible data hiding in encrypted image with privacy protection for image content
C Qin, X Zhang
Journal of Visual Communication and Image Representation 31, 154-164, 2015
1892015
On the fault-tolerant performance for a class of robust image steganography
Y Zhang, C Qin, W Zhang, F Liu, X Luo
Signal Processing 146, 99-111, 2018
1802018
Fragile image watermarking with pixel-wise recovery based on overlapping embedding strategy
C Qin, P Ji, X Zhang, J Dong, J Wang
Signal processing 138, 280-293, 2017
1782017
Reversible data hiding scheme based on exploiting modification direction with two steganographic images
C Qin, CC Chang, TJ Hsu
Multimedia Tools and Applications 74, 5861-5872, 2015
1752015
Self-embedding fragile watermarking with restoration capability based on adaptive bit allocation mechanism
C Qin, CC Chang, PY Chen
Signal Processing 92 (4), 1137-1150, 2012
1412012
Separable reversible data hiding in encrypted images via adaptive embedding strategy with block selection
C Qin, W Zhang, F Cao, X Zhang, CC Chang
Signal Processing 153, 109-122, 2018
1322018
Reversible image steganography scheme based on a U-Net structure
X Duan, K Jia, B Li, D Guo, E Zhang, C Qin
IEEE Access 7, 9314-9323, 2019
1152019
A hierarchical threshold secret image sharing
C Guo, CC Chang, C Qin
Pattern Recognition Letters 33 (1), 83-91, 2012
962012
A novel image hashing scheme with perceptual robustness using block truncation coding
C Qin, X Chen, D Ye, J Wang, X Sun
Information Sciences 361, 84-99, 2016
902016
Non-uniform watermark sharing based on optimal iterative BTC for image tampering recovery
C Qin, P Ji, CC Chang, J Dong, X Sun
IEEE MultiMedia 25 (3), 36-48, 2018
852018
An efficient coding scheme for reversible data hiding in encrypted image with redundancy transfer
C Qin, X Qian, W Hong, X Zhang
Information Sciences 487, 176-192, 2019
802019
Robust image hashing using non-uniform sampling in discrete Fourier domain
C Qin, CC Chang, PL Tsou
Digital Signal Processing 23 (2), 578-585, 2013
762013
Effective reversible data hiding in encrypted image with adaptive encoding strategy
Y Fu, P Kong, H Yao, Z Tang, C Qin
Information Sciences 494, 21-36, 2019
732019
Perceptual image hashing via dual-cross pattern encoding and salient structure detection
C Qin, X Chen, X Luo, X Zhang, X Sun
Information Sciences 423, 284-302, 2018
722018
Self-embedding fragile watermarking based on reference-data interleaving and adaptive selection of embedding mode
C Qin, H Wang, X Zhang, X Sun
Information sciences 373, 233-250, 2016
722016
Perceptual hashing for color images based on hybrid extraction of structural features
C Qin, M Sun, CC Chang
Signal processing 142, 194-205, 2018
672018
Improved dual-image reversible data hiding method using the selection strategy of shiftable pixels' coordinates with minimum distortion
H Yao, C Qin, Z Tang, Y Tian
Signal Processing 135, 26-35, 2017
672017
Reversible data hiding in encrypted image with separable capability and high embedding capacity
C Qin, Z He, X Luo, J Dong
Information Sciences 465, 285-304, 2018
642018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20