Παρακολούθηση
Leonidas L Fragidis
Leonidas L Fragidis
Assistant Professor, Management Science & Technology Department, International Hellenic University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mst.ihu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Implementation of a Nationwide Electronic Health Record (EHR): The International Experience in 13 Countries
LL Fragidis, PD Chatzoglou
International Journal of Health Care Quality Assurance 31 (2), 116-130, 2018
982018
Critical success factors for ERP implementation in SMEs
P Chatzoglou, L Fragidis, D Chatzoudes, S Symeonidis
2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2016
602016
Design and simulation of a QCA 2 to 1 multiplexer
V Mardiris, C Mizas, L Fragidis, V Chatzis
12th WSEAS International conference on computers, Heraklion, Greece, 572-576, 2008
402008
Development of nationwide electronic health record (ΝEHR): an international survey
LL Fragidis, PD Chatzoglou
Health policy and technology 6 (2), 124-133, 2017
362017
The use of electronic health record in greece: current status
LL Fragidis, PD Chatzoglou
2011 IEEE 11th International Conference on Computer and Information …, 2011
252011
Evaluating the research performance of the Greek medical schools using bibliometrics
NA Kazakis, AD Diamantidis, LL Fragidis, MK Lazarides
Scientometrics, 1-18, 2013
232013
Hospital Information System Evaluation
PD Chatzoglou, LL Fragidis, T Doumpa, VP Aggelidis
202012
Examining the critical success factors for ERP implementation: an explanatory study conducted in SMEs
P Chatzoglou, D Chatzoudes, L Fragidis, S Symeonidis
Information Technology for Management: New Ideas and Real Solutions: 14th …, 2017
152017
Integrated nationwide electronic health records system: Semi-distributed architecture approach
LL Fragidis, PD Chatzoglou, VP Aggelidis
Technology and Health Care 24 (6), 827-842, 2016
142016
Challenges in implementing nationwide electronic health records: lessons learned and how should be implemented in Greece
LLFPD Chatzoglou
10th International Conference on Information Communication Technologies in …, 2012
6*2012
Web Based html-rich text Editor‘web-editor’Using Open Source Software
CV Markopoulos D., Fragidis L., Mardiris V.
Proceedings of the 3rd International Scientific Conference Computer Science …, 2006
32006
Web based application for registering degree projects
L Fragidis, A Michailidis, V Mardiris, V Chatzis
New Aspects of Computers: Proceedings of the 12th WSEAS International …, 2008
12008
An Internet Application for Lab-Group Booking Using Open Source Software‖
M Syggouroglou, L Fragidis, V Mardiris, V Chatzis
Proceedings of the 3rd WSEAS/IASME International Conference on Educational …, 2007
12007
Health Information Systems
PD Chatzoglou, LL Fragidis, A Nestoridou, VP Aggelidis
2013
Health Information Systems Investigating Greek Hospital Employees’ Intention to Use Electronic Health Records
ANVPA Prodromos D. Chatzoglou, Leonidas L. Fragidis
HEALTHINF 2013 - International Conference on Health Informatics, 187-192, 2013
2013
Modelling Hospital Expenses for a Patient Accounting System
CV Fragidis L.
Proceedings of the 4th International Scientific Conference Computer Science …, 2008
2008
Electronic examinations'e-Exams' using open source software.
L Fragidis, V Mardiris, C Mizas, S Simeonidis, V Chatzis
WSEAS Transactions on Information Science and Applications 1 (5), 1225-1230, 2004
2004
Examinations past papers'e-Bank' using open source software.
L Fragidis, V Mardiris, C Mizas, V Chatzis
WSEAS Transactions on Information Science and Applications 1 (5), 1220-1224, 2004
2004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18