Παρακολούθηση
Leonidas L Fragidis
Leonidas L Fragidis
Assistant Professor, Management Science & Technology Department, International Hellenic University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mst.ihu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Implementation of a Nationwide Electronic Health Record (EHR): The International Experience in 13 Countries
LL Fragidis, PD Chatzoglou
International Journal of Health Care Quality Assurance 31 (2), 116-130, 2018
1312018
Critical success factors for ERP implementation in SMEs
P Chatzoglou, L Fragidis, D Chatzoudes, S Symeonidis
2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2016
722016
Design and simulation of a QCA 2 to 1 multiplexer
V Mardiris, C Mizas, L Fragidis, V Chatzis
12th WSEAS International conference on computers, Heraklion, Greece, 572-576, 2008
432008
Development of nationwide electronic health record (ΝEHR): an international survey
LL Fragidis, PD Chatzoglou
Health policy and technology 6 (2), 124-133, 2017
392017
The use of electronic health record in greece: current status
LL Fragidis, PD Chatzoglou
2011 IEEE 11th International Conference on Computer and Information …, 2011
272011
Hospital Information System Evaluation
PD Chatzoglou, LL Fragidis, T Doumpa, VP Aggelidis
232012
Evaluating the research performance of the Greek medical schools using bibliometrics
NA Kazakis, AD Diamantidis, LL Fragidis, MK Lazarides
Scientometrics, 1-18, 2013
222013
Examining the critical success factors for ERP implementation: an explanatory study conducted in SMEs
P Chatzoglou, D Chatzoudes, L Fragidis, S Symeonidis
Information Technology for Management: New Ideas and Real Solutions: 14th …, 2017
192017
Integrated nationwide electronic health records system: Semi-distributed architecture approach
LL Fragidis, PD Chatzoglou, VP Aggelidis
Technology and Health Care 24 (6), 827-842, 2016
172016
Challenges in implementing nationwide electronic health records: lessons learned and how should be implemented in Greece
LLFPD Chatzoglou
10th International Conference on Information Communication Technologies in …, 2012
7*2012
Web Based html-rich text Editor‘web-editor’Using Open Source Software
CV Markopoulos D., Fragidis L., Mardiris V.
Proceedings of the 3rd International Scientific Conference Computer Science …, 2006
32006
Parallel feature subset selection wrappers using k-means classifier
N Papaioannou, A Tsimpiris, C Talagozis, L Fragidis, A Angeioplastis, ...
WSEAS Transactions on Information Science and Applications 20, 76-86, 2023
22023
Web based application for registering degree projects
L Fragidis, A Michailidis, V Mardiris, V Chatzis
New Aspects of Computers: Proceedings of the 12th WSEAS International …, 2008
12008
An Internet Application for Lab-Group Booking Using Open Source Software‖
M Syggouroglou, L Fragidis, V Mardiris, V Chatzis
Proceedings of the 3rd WSEAS/IASME International Conference on Educational …, 2007
12007
A Nurse Reallocation method for successful change management during Electronic Health Record systems implementations
F Panagiotopoulos, L Fragidis, V Chatzis
Proceedings of the 27th Pan-Hellenic Conference on Progress in Computing and …, 2023
2023
Analysis and design of a blended learning system for the Mathematics course in secondary education (in Greek)
K Ntinopoulou, L Fragidis
38th Panhellenic Conference on Mathematics Education, 14, 2023
2023
Digitalization of tax administration in Greece: The case of myDATA platform
L Fragidis, K Kosmidis, P Manios
International Conference on Applied Business and Economics 2023, 10, 2023
2023
Design and implementation of a massive online training for the introducing of English language in Greek preschool (in Greek)
L Fragidis
Theory, Research and Practice in Relation to the Innovative EAN Program …, 2023
2023
Health Information Systems
PD Chatzoglou, LL Fragidis, A Nestoridou, VP Aggelidis
2013
Health Information Systems Investigating Greek Hospital Employees’ Intention to Use Electronic Health Records
ANVPA Prodromos D. Chatzoglou, Leonidas L. Fragidis
HEALTHINF 2013 - International Conference on Health Informatics, 187-192, 2013
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20