Παρακολούθηση
Ludovic Calès
Ludovic Calès
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ec.europa.eu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The global multi-country model (GM): an estimated DSGE model for the euro area countries
A Albonico, L Cales, R Cardani, O Croitorov, F Ferroni, M Giovannini, ...
JRC Working Papers in Economics and Finance, 2017
45*2017
Blockchain Now and Tomorrow: Assessing Multidimensional Impacts of Distributed Ledger Technologies
S Nascimento, A Pólvora
Publications Office of the European Union, 2019
27*2019
Practical volume approximation of high-dimensional convex bodies, applied to modeling portfolio dependencies and financial crises
L Calès, A Chalkis, IZ Emiris, V Fisikopoulos
Computational Geometry, 101916, 2022
17*2022
Comparing post-crisis dynamics across Euro Area countries with the Global Multi-country model
A Albonico, L Calés, R Cardani, O Croitorov, F Ferroni, M Giovannini, ...
Economic Modelling 81, 242-273, 2019
152019
Portfolio symmetry and momentum
M Billio, L Calès, D Guegan
European Journal of Operational Research 214 (3), 759-767, 2011
122011
Does a Structural Macroeconomic Model Help Long-Term Portfolio Management?
L Calés, E Jondeau, M Rockinger
7*2016
A Cross-Sectional Score for the Relative Performance of an Allocation.
M Billio, L Calès, D Guégan
International Review of Applied Financial Issues & Economics 3 (4), 2011
62011
The sovereign-bank nexus in the euro area: financial and real channel
M Bellia, L Cales, L Frattarolo, A Maerean, D Monteiro, MP Giudici, ...
Quarterly Report on the Euro Area (QREA) 19 (1), 45-65, 2020
52020
Rotated Slice Sampling: applications for the Bayesian Estimation of DSGE models
L Calés, F Pericoli, M Ratto
mimeo, 2017
42017
COVID-19: the stabilising impact of EU bond issuance on sovereigns and banks
M Bellia, L Calès, L Frattarolo, D Monteiro, MP Giudic
Quarterly Report on the Euro Area (QREA) 20 (3), 17-28, 2021
12021
On the cross-sectional distribution of portfolios' returns
L Calès, A Chalkis, IZ Emiris
JRC Working Papers in Economics and Finance, 2019
12019
Cross-Sectional Analysis through Rank-based Dynamic Portfolios
M Billio, L Calès, D Guegan
CES Working Paper, 2012
12012
The cross-sectional distribution of portfolio returns and applications
L Calès, A Chalkis, IZ Emiris
arXiv preprint arXiv:2105.06573, 2021
2021
A new token: the commodcoin. what is in it for financial markets
C Ludovic, G Dominique
Communication, work in progress, 2018
2018
Handbook on Cyclical Composite Indicators for Business Cycle analysis
N Ahmad, J Anas, R Astolfi, M Billio, L Calès, G Camba-Mendez, L Carati, ...
2017
An Overview of Growth Composite Indicators
GL Mazzi, L Calès
Handbook on Cyclical Composite Indicators, 2017
2017
An Overview of Alternative Turning Points Composite Indicators
GL Mazzi, L Calès
Handbook on Cyclical Composite Indicators, 2017
2017
An Overview of Cyclical Indicators
GL Mazzi, L Calès
Handbook on Cyclical Composite Indicators, 2017
2017
Cyclical dissimilarities among the European economies: the impact of the European recessions
J Anas, L Calès, GL Mazzi
EURONA — Eurostat review on National Accounts and Macroeconomic Indicators …, 2016
2016
A new graphical tool for business cycle monitoring
J Anas, L Calès, GL Mazzi
New Techniques and Technologies for Statistics 2015, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20