Παρακολούθηση
Will Bartlett
Will Bartlett
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lse.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Quasi-markets and social policy
J Le Grand, W Bartlett
Bloomsbury Publishing, 1993
23801993
Barriers to SME growth in Slovenia
W Bartlett, V Bukvič
MOST: Economic Policy in Transitional Economies 11, 177-195, 2001
3602001
The theory of quasi-markets
W Bartlett, JL Grand
Quasi-markets and social policy, 13-34, 1993
3371993
Quasi-markets and social policy
WJ Bartlett, J Le Grand
Macmillan Publishers Limited, 1993
2701993
Labor-managed cooperatives and private firms in North Central Italy: an empirical comparison
W Bartlett, J Cable, S Estrin, DC Jones, SC Smith
ILR Review 46 (1), 103-118, 1992
2501992
Planning, the market and private housebuilding
G Bramley, W Bartlett, C Lambert
Psychology Press, 1995
2191995
A Revolution in Social Policy: Lessons from Developments of Quasi-markets in the 1990s
W Bartlett, J Roberts, J Le Grand
Policy Press, 1998
2081998
Europe's Troubled Region: economic development, institutional reform and social welfare in the Western Balkans
W Bartlett
Routledge, 2008
1682008
Croatia: between Europe and the Balkans
W Bartlett
Routledge, 2004
1522004
The variable impact of the global economic crisis in South East Europe
W Bartlett, I Prica
Economic Annals 56 (191), 7-34, 2011
1392011
Quasi-markets and educational reforms
W Bartlett
Quasi-markets and social policy, 125-153, 1993
1361993
Quasi‐markets and contracts: A markets and hierarchies perspective on NHS reform
W Bartlett
Public Money & Management 11 (3), 53-61, 1991
1311991
Quasi-markets and the welfare state
WJ Bartlett, C Propper, D Wilson, J Le Grand
Saus Publications, 1994
1301994
Institutional constraints and SME growth in post‐communist Albania
M Xheneti, W Bartlett
Journal of Small Business and Enterprise Development 19 (4), 607-626, 2012
1282012
Economic development in the European super-periphery: Evidence from the Western Balkans
W Bartlett
Economic annals 54 (181), 21-44, 2009
1172009
The theory of quasi-markets
J Le Grand, W Bartlett
Quasi-markets and social policy, 13-34, 1993
1001993
Financial barriers to SME growth in Slovenia
V Bukvic, W Bartlett
Economic and Business Review 5 (3), 161, 2003
812003
Entrepreneurship and competitiveness: the Europeanisation of small and medium‐sized enterprise policy in Croatia
N Cuckovic, W Bartlett
Southeast European and Black Sea Studies 7 (1), 37-56, 2007
672007
The performance of trusts
WJ Bartlett, J Le Grand
Evaluating the NHS reforms, 54-73, 1994
671994
Does hospital ownership affect patient experience? An investigation into public–private sector differences in England
V Pérotin, B Zamora, R Reeves, W Bartlett, P Allen
Journal of health economics 32 (3), 633-646, 2013
662013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20