Παρακολούθηση
Stokkink
Stokkink
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utwente.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Divergent quiescent transition systems
WGJ Stokkink, M Timmer, MIA Stoelinga
International Conference on Tests and Proofs, 214-231, 2013
152013
Talking quiescence: a rigorous theory that supports parallel composition, action hiding and determinisation
G Stokkink, M Timmer, M Stoelinga
arXiv preprint arXiv:1202.6124, 2012
132012
Performance evaluation of severe congestion handling solutions for multilevel service in rmd domains
G Stokkink
Proceedings of 4th Twente Student Conference on IT (TSConIT’06), University …, 2006
62006
Quiescent transition systems
G Stokkink
University of Twente, 2012
32012
Talking quiescence: a rigorous theory that supports parallel composition, action hiding and determinisation (extended version)
WGJ Stokkink, M Timmer, MIA Stoelinga
Technical Report TRCTIT-12-05, CTIT, University of Twente, 2012
32012
Divergent quiescent transition systems (extended version)
WGJ Stokkink, M Timmer, MIA Stoelinga
Technical Report TR-CTIT-13-08, University of Twente, 2013
12013
The Limola Model Checker
G Stokkink, G Kant
2007
Projectdocument
A Laarman, M ter Maat, G Stokkink, C Versloot, R Wilterdink
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8