Παρακολούθηση
James Aspnes
James Aspnes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα yale.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Skip graphs
J Aspnes, G Shah
Acm transactions on algorithms (talg) 3 (4), 37-es, 2007
10652007
Computation in networks of passively mobile finite-state sensors
D Angluin, J Aspnes, Z Diamadi, MJ Fischer, R Peralta
Distributed computing 18 (4), 235-253, 2006
7562006
A theory of network localization
J Aspnes, T Eren, DK Goldenberg, AS Morse, W Whiteley, YR Yang, ...
IEEE Transactions on Mobile Computing 5 (12), 1663-1678, 2006
7352006
The computational power of population protocols
D Angluin, J Aspnes, D Eisenstat, E Ruppert
Distributed Computing 20, 279-304, 2007
3592007
On-line routing of virtual circuits with applications to load balancing and machine scheduling
J Aspnes, Y Azar, A Fiat, S Plotkin, O Waarts
Journal of the ACM (JACM) 44 (3), 486-504, 1997
3371997
Fast randomized consensus using shared memory
J Aspnes, M Herlihy
Journal of algorithms 11 (3), 441-461, 1990
3201990
An introduction to population protocols
J Aspnes, E Ruppert
Middleware for Network Eccentric and Mobile Applications, 97-120, 2009
3112009
Fast computation by population protocols with a leader
D Angluin, J Aspnes, D Eisenstat
Distributed Computing 21, 183-199, 2008
2762008
The expressive power of voting polynomials
J Aspnes, R Beigel, M Furst, S Rudich
Proceedings of the twenty-third annual ACM symposium on Theory of Computing …, 1991
2641991
On the computational complexity of sensor network localization
J Aspnes, D Goldenberg, YR Yang
Algorithmic Aspects of Wireless Sensor Networks: First International …, 2004
2632004
A simple population protocol for fast robust approximate majority
D Angluin, J Aspnes, D Eisenstat
Distributed Computing 21, 87-102, 2008
2502008
Inoculation strategies for victims of viruses and the sum-of-squares partition problem
J Aspnes, K Chang, A Yampolskiy
Journal of Computer and System Sciences 72 (6), 1077-1093, 2006
2392006
Self-stabilizing population protocols
D Angluin, J Aspnes, MJ Fischer, H Jiang
ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems (TAAS) 3 (4), 1-28, 2008
2142008
Counting networks
J Aspnes, M Herlihy, N Shavit
Journal of the ACM (JACM) 41 (5), 1020-1048, 1994
2031994
Stably computable predicates are semilinear
D Angluin, J Aspnes, D Eisenstat
Proceedings of the twenty-fifth annual ACM symposium on Principles of …, 2006
2002006
On-line load balancing with applications to machine scheduling and virtual circuit routing
J Aspnes, Y Azar, A Fiat, S Plotkin, O Waarts
Proceedings of the twenty-fifth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1993
1981993
Randomized protocols for asynchronous consensus
J Aspnes
Distributed Computing 16 (2-3), 165-175, 2003
1962003
Fault-tolerant routing in peer-to-peer systems
J Aspnes, Z Diamadi, G Shah
Proceedings of the twenty-first annual symposium on Principles of …, 2002
1592002
Wait-free data structures in the asynchronous PRAM model
J Aspnes, M Herlihy
Proceedings of the second annual ACM symposium on Parallel algorithms and …, 1990
1571990
Time-space trade-offs in population protocols
D Alistarh, J Aspnes, D Eisenstat, R Gelashvili, RL Rivest
Proceedings of the twenty-eighth annual ACM-SIAM symposium on discrete …, 2017
1362017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20