Παρακολούθηση
Dimitris Dimitriadis
Dimitris Dimitriadis
PhD Student, Artistotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ensemble Approaches for Large-Scale Multi-Label Classification and Question Answering in Biomedicine.
Y Papanikolaou, D Dimitriadis, G Tsoumakas, M Laliotis, ...
CLEF (Working Notes), 1348-1360, 2014
232014
Word embeddings and external resources for answer processing in biomedical factoid question answering
D Dimitriadis, G Tsoumakas
Journal of biomedical informatics 92, 103118, 2019
172019
Large-scale semantic indexing and question answering in biomedicine
E Papagiannopoulou, Y Papanikolaou, D Dimitriadis, S Lagopoulos, ...
Proceedings of the Fourth BioASQ workshop, 50-54, 2016
142016
Yes/No Question Answering in BioASQ 2019
D Dimitriadis, G Tsoumakas
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: International …, 2020
42020
Semantic Indexing of 19th-Century Greek Literature Using 21st-Century Linguistic Resources
D Dimitriadis, S Zapounidou, G Tsoumakas
Sustainability 13 (16), 8878, 2021
2021
AUTH-Atypon at BioASQ 3; Large-Scale Semantic Indexing and Question Answering in Bio-medicine
Y Papanikolaou, D Dimitriadis, G Tsoumakas, M Laliotis, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–6