Παρακολούθηση
Ari Pouttu
Ari Pouttu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.oulu.fi
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
P2P model for distributed energy trading, grid control and ICT for local smart grids
A Pouttu, J Haapola, P Ahokangas, Y Xu, M Kopsakangas-Savolainen, ...
2017 European Conference on Networks and Communications (EuCNC), 1-6, 2017
912017
On the integration of LoRaWAN with the 5G test network
R Yasmin, J Petäjäjärvi, K Mikhaylov, A Pouttu
2017 IEEE 28th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and …, 2017
672017
Advanced frequency hopping modulation for spread spectrum WLAN
S Glisic, Z Nikolic, N Milosevic, A Pouttu
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 18 (1), 16-29, 2000
642000
Multi-rat lpwan in smart cities: Trial of lorawan and nb-iot integration
K Mikhaylov, M Stusek, P Masek, V Petrov, J Petajajarvi, S Andreev, ...
2018 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2018
522018
5G CHAMPION-Rolling out 5G in 2018
M Mueck, EC Strinati, IG Kim, A Clemente, JB Dore, A De Domenico, ...
2016 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), 1-6, 2016
452016
5GTN: A test network for 5G application development and testing
E Piri, P Ruuska, T Kanstren, J Mäkelä, J Korva, A Hekkala, A Pouttu, ...
2016 European Conference on Networks and Communications (EuCNC), 313-318, 2016
452016
Energy efficiency of multi-radio massive machine-type communication (MR-MMTC): Applications, challenges, and solutions
K Mikhaylov, V Petrov, R Gupta, MA Lema, O Galinina, S Andreev, ...
IEEE Communications Magazine 57 (6), 100-106, 2019
442019
Effect of downlink traffic on performance of LoRaWAN LPWA networks: Empirical study
K Mikhaylov, J Petäjäjärvi, A Pouttu
2018 IEEE 29th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile …, 2018
442018
D2D communications in LoRaWAN low power wide area network: From idea to empirical validation
K Mikhaylov, J Petäjäjärvi, J Haapola, A Pouttu
2017 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC …, 2017
422017
Energy internet via packetized management: Enabling technologies and deployment challenges
PHJ Nardelli, H Alves, A Pinomaa, S Wahid, MDC Tomé, A Kosonen, ...
IEEE Access 7, 16909-16924, 2019
412019
6G white paper on validation and trials for verticals towards 2030’s
A Pouttu
University of Oulu, 2020
352020
Beyond 5G URLLC evolution: New service modes and practical considerations
H Alves, GD Jo, J Shin, C Yeh, NH Mahmood, C Lima, C Yoon, ...
arXiv preprint arXiv:2106.11825 7, 2021
272021
Energy attack in LoRaWAN: Experimental validation
K Mikhaylov, R Fujdiak, A Pouttu, V Miroslav, L Malina, P Mlynek
Proceedings of the 14th International Conference on Availability …, 2019
242019
Experimental validation of peer-to-peer distributed voltage control system
H Almasalma, S Claeys, K Mikhaylov, J Haapola, A Pouttu, G Deconinck
Energies 11 (5), 1304, 2018
232018
Large and dense lorawan deployment to monitor real estate conditions and utilization rate
R Yasmin, J Petäjäjärvi, K Mikhaylov, A Pouttu
2018 IEEE 29th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile …, 2018
222018
LoRa WAN for wind turbine monitoring: Prototype and practical deployment
K Mikhaylov, A Moiz, A Pouttu, JMM Rapún, SA Gascon
2018 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and …, 2018
212018
Hierarchical architecture for multi-technology wireless sensor networks for critical infrastructure protection
H Karvonen, J Suhonen, J Petäjäjärvi, M Hämäläinen, M Hännikäinen, ...
Wireless personal communications 76, 209-229, 2014
212014
Method selection diversity approach to interference suppression
A Pouttu, M Raustia, P Henttu, H Saarnisaari, T Lahtinen
IEEE Seventh International Symposium on Spread Spectrum Techniques and …, 2002
202002
Adaptive transform domain interference suppression in a hybrid DS/FH-system
A Pouttu, J Juntti, T Kumpumaki
1998 IEEE 5th International Symposium on Spread Spectrum Techniques and …, 1998
201998
Combining iot deployment and data visualization: experiences within campus maintenance use-case
R Yasmin, M Salminen, E Gilman, J Petäjäjärvi, K Mikhaylov, M Pakanen, ...
2018 9th International Conference on the Network of the Future (NOF), 101-105, 2018
192018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20