Παρακολούθηση
Henrikki Tenkanen
Henrikki Tenkanen
Assistant Professor @ Aalto University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aalto.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global protected area expansion is compromised by projected land-use and parochialism
F Montesino Pouzols, T Toivonen, E Di Minin, AS Kukkala, P Kullberg, ...
Nature 516 (7531), 383-386, 2014
3552014
Instagram, Flickr, or Twitter: Assessing the usability of social media data for visitor monitoring in protected areas
H Tenkanen, E Di Minin, V Heikinheimo, A Hausmann, M Herbst, L Kajala, ...
Scientific reports 7 (1), 1-11, 2017
2992017
Social media data can be used to understand tourists’ preferences for nature‐based experiences in protected areas
A Hausmann, T Toivonen, R Slotow, H Tenkanen, A Moilanen, ...
Conservation Letters 11 (1), e12343, 2018
2912018
Prospects and challenges for social media data in conservation science
E Di Minin, H Tenkanen, T Toivonen
Frontiers in Environmental Science 3, 63, 2015
2472015
Social media data for conservation science: A methodological overview
T Toivonen, V Heikinheimo, C Fink, A Hausmann, T Hiippala, O Järv, ...
Biological Conservation 233, 298-315, 2019
2352019
User-generated geographic information for visitor monitoring in a national park: A comparison of social media data and visitor survey
V Heikinheimo, E Di Minin, H Tenkanen, A Hausmann, J Erkkonen, ...
ISPRS International Journal of Geo-Information 6 (3), 85, 2017
1962017
Dynamic cities: Location-based accessibility modelling as a function of time
O Järv, H Tenkanen, M Salonen, R Ahas, T Toivonen
Applied geography 95, 101-110, 2018
992018
Machine learning for tracking illegal wildlife trade on social media
E Di Minin, C Fink, H Tenkanen, T Hiippala
Nature ecology & evolution 2 (3), 406-407, 2018
902018
Understanding the use of urban green spaces from user-generated geographic information
V Heikinheimo, H Tenkanen, C Bergroth, O Järv, T Hiippala, T Toivonen
Landscape and Urban Planning 201, 103845, 2020
822020
Social media reveal that charismatic species are not the main attractor of ecotourists to sub-Saharan protected areas
A Hausmann, T Toivonen, V Heikinheimo, H Tenkanen, R Slotow, ...
Scientific Reports 7 (1), 1-9, 2017
792017
A framework for investigating illegal wildlife trade on social media with machine learning
E Di Minin, C Fink, T Hiippala, H Tenkanen
Conservation Biology 33 (1), 210, 2019
632019
Health research needs more comprehensive accessibility measures: integrating time and transport modes from open data
H Tenkanen, P Saarsalmi, O Järv, M Salonen, T Toivonen
International journal of health geographics 15 (1), 1-12, 2016
622016
Comparing conventional and PPGIS approaches in measuring equality of access to urban aquatic environments
T Laatikainen, H Tenkanen, M Kyttä, T Toivonen
Landscape and Urban Planning 144, 22-33, 2015
602015
Enhancing spatial accuracy of mobile phone data using multi-temporal dasymetric interpolation
O Järv, H Tenkanen, T Toivonen
International Journal of Geographical Information Science 31 (8), 1630-1651, 2017
482017
Understanding sentiment of national park visitors from social media data
A Hausmann, T Toivonen, C Fink, V Heikinheimo, R Kulkarni, ...
People and Nature, 2020
342020
Assessing global popularity and threats to Important Bird and Biodiversity Areas using social media data
A Hausmann, T Toivonen, C Fink, V Heikinheimo, H Tenkanen, ...
Science of the Total Environment 683, 617-623, 2019
292019
Exploring the linguistic landscape of geotagged social media content in urban environments
T Hiippala, A Hausmann, H Tenkanen, T Toivonen
Digital Scholarship in the Humanities 34 (2), 290-309, 2019
262019
Longitudinal spatial dataset on travel times and distances by different travel modes in Helsinki Region
H Tenkanen, T Toivonen
Scientific data 7 (1), 1-15, 2020
212020
Seasonal fluctuation of riverine navigation and accessibility in Western Amazonia: an analysis combining a cost-efficient GPS-based observation system and interviews
H Tenkanen, M Salonen, M Lattu, T Toivonen
Applied Geography 63, 273-282, 2015
162015
Joukkoliikenteellä, autolla ja kävellen: avoin saavutettavuusaineisto pääkaupunkiseudulla
T Toivonen, M Salonen, H Tenkanen, P Saarsalmi, T Jaakkola, J Järvi
Terra 126 (3), 127-136, 2014
162014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20