Παρακολούθηση
Andrea Mannocci
Andrea Mannocci
ISTI-CNR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isti.cnr.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The computer science ontology: a large-scale taxonomy of research areas
AA Salatino, T Thanapalasingam, A Mannocci, F Osborne, E Motta
The Semantic Web–ISWC 2018: 17th International Semantic Web Conference …, 2018
1342018
The computer science ontology: A comprehensive automatically-generated taxonomy of research areas
AA Salatino, T Thanapalasingam, A Mannocci, A Birukou, F Osborne, ...
Data Intelligence 2 (3), 379-416, 2020
382020
The D-NET software toolkit: A framework for the realization, maintenance, and operation of aggregative infrastructures
P Manghi, M Artini, C Atzori, A Bardi, A Mannocci, S La Bruzzo, L Candela, ...
Program 48 (4), 322-354, 2014
362014
Control theoretic optimization of 802.11 WLANs: Implementation and experimental evaluation
P Serrano, P Patras, A Mannocci, V Mancuso, A Banchs
Computer Networks 57 (1), 258-272, 2013
272013
The evolution of IJHCS and CHI: A quantitative analysis
A Mannocci, F Osborne, E Motta
International Journal of Human-Computer Studies 131, 23-40, 2019
202019
Classifying research papers with the computer science ontology
A Salatino, T Thanapalasingam, A Mannocci, F Osborne, E Motta
202018
Openaire’s doiboost-boosting crossref for research
S La Bruzzo, P Manghi, A Mannocci
Digital Libraries: Supporting Open Science: 15th Italian Research Conference …, 2019
182019
Forecasting the spreading of technologies in research communities
F Osborne, A Mannocci, E Motta
Proceedings of the knowledge capture conference, 1-8, 2017
182017
The OpenAIRE literature broker service for institutional repositories
M Artini, C Atzori, A Bardi, S La Bruzzo, P Manghi, A Mannocci
D-Lib Magazine 21 (11/12), 1, 2015
172015
Openaire research graph dump
P Manghi, C Atzori, A Bardi, M Baglioni, J Schirrwagen, H Dimitropoulos, ...
132022
A Conceptual Model for Inscriptions - Harmonizing Digital Epigraphy Data Sources
V Casarosa, P Manghi, A Mannocci, ER Ruiz, F Zoppi
Information Technologies for Epigraphy and Cultural Heritage, 23, 0
12*
The Europeana network of ancient Greek and Latin epigraphy data infrastructure
A Mannocci, V Casarosa, P Manghi, F Zoppi
Metadata and Semantics Research: 8th Research Conference, MTSR 2014 …, 2014
102014
Open science graphs must interoperate!
A Aryani, M Fenner, P Manghi, A Mannocci, M Stocker
ADBIS, TPDL and EDA 2020 Common Workshops and Doctoral Consortium …, 2020
82020
VoIPiggy: Implementation and evaluation of a mechanism to boost voice capacity in 802.11 WLANs
A Salvador, Pablo, Gringoli, Francesco, Mancuso, Vincenzo, Serrano, Pablo ...
IEEE INFOCOM, 2012
82012
Geographical trends in academic conferences: An analysis of authors’ affiliations
A Mannocci, F Osborne, E Motta
Data Science 2 (1-2), 181-203, 2019
72019
We can make a better use of ORCID: five observed misapplications
M Baglioni, P Manghi, A Mannocci, A Bardi
Data Science Journal 20 (1), 2021
52021
Reflections on the Misuses of ORCID iDs
M Baglioni, A Mannocci, P Manghi, C Atzori, A Bardi, S La Bruzzo
IRCDL 2021, 2021
52021
Openaire research graph dump (Dec 2019)
P Manghi, C Atzori, A Bardi, J Shirrwagen, H Dimitropoulos, S La Bruzzo, ...
5
2100 AI: Reflections on the mechanisation of scientific discovery
A Mannocci, AA Salatino, F Osborne, E Motta
42017
Detection, analysis, and prediction of research topics with scientific knowledge graphs
AA Salatino, A Mannocci, F Osborne
Predicting the Dynamics of Research Impact, 225-252, 2021
32021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20