Παρακολούθηση
Varun Jampani
Varun Jampani
Researcher, Google Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Training deep networks with synthetic data: Bridging the reality gap by domain randomization
J Tremblay, A Prakash, D Acuna, M Brophy, V Jampani, C Anil, T To, ...
Workshop on Autonomous Driving, CVPR'18, 2018
6512018
SPLATNet: Sparse Lattice Networks for Point Cloud Processing
H Su, V Jampani, D Sun, S Maji, V Kalogerakis, MH Yang, J Kautz
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018
6302018
Super SloMo: High Quality Estimation of Multiple Intermediate Frames for Video Interpolation
H Jiang, D Sun, V Jampani, MH Yang, E Learned-Miller, J Kautz
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018
5512018
Gated-SCNN: Gated Shape CNNs for Semantic Segmentation
T Takikawa, D Acuna, V Jampani, S Fidler
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019, 2019
4762019
Competitive Collaboration: Joint Unsupervised Learning of Depth, Camera Motion, Optical Flow and Motion Segmentation
A Ranjan, V Jampani, K Kim, D Sun, J Wulff, MJ Black
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2019
4632019
Video propagation networks
V Jampani, R Gadde, PV Gehler
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
2272017
Learning sparse high dimensional filters: Image filtering, dense CRFs and bilateral neural networks
V Jampani, M Kiefel, PV Gehler
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2016
2022016
Optical flow with semantic segmentation and localized layers
L Sevilla-Lara, D Sun, V Jampani, MJ Black
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
1992016
Pixel-Adaptive Convolutional Neural Networks
H Su, V Jampani, D Sun, O Gallo, E Learned-Miller, J Kautz
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2019
1922019
Semantic video CNNs through representation warping
R Gadde, V Jampani, PV Gehler
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017
1782017
On the integration of optical flow and action recognition
L Sevilla-Lara, Y Liao, F Guney, V Jampani, A Geiger, MJ Black
German Conference on Pattern Recognition (GCPR), 2018
1672018
Superpixel Sampling Networks
V Jampani, D Sun, MY Liu, MH Yang, J Kautz
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018, 2018
1632018
NeRD: Neural Reflectance Decomposition from Image Collections
M Boss, R Braun, V Jampani, JT Barron, C Liu, H Lensch
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021, 2021
1402021
Superpixel convolutional networks using bilateral inceptions
R Gadde, V Jampani, M Kiefel, D Kappler, PV Gehler
European conference on computer vision, 597-613, 2016
1222016
Adaptive Prototype Learning and Allocation for Few-Shot Segmentation
G Li, V Jampani, L Sevilla-Lara, D Sun, J Kim, J Kim
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021, 2021
962021
DeepGMR: Learning Latent Gaussian Mixture Models for Registration
W Yuan, B Eckart, K Kim, V Jampani, D Fox, J Kautz
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020, 2020
962020
Learning Superpixels with Segmentation-Aware Affinity Loss
WC Tu, MY Liu, V Jampani, D Sun, SY Chien, MH Yang, J Kautz
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018
962018
Self-supervised Single-view 3D Reconstruction via Semantic Consistency
X Li, S Liu, K Kim, S De Mello, V Jampani, MH Yang, J Kautz
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020, 2020
912020
SCOPS: Self-Supervised Co-Part Segmentation
WC Hung, V Jampani, S Liu, P Molchanov, MH Yang, J Kautz
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2019
832019
Efficient 2D and 3D facade segmentation using auto-context
R Gadde, V Jampani, R Marlet, PV Gehler
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (5), 1273-1280, 2017
622017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20