Παρακολούθηση
Raphaël Troncy
Raphaël Troncy
Associate Professor of Computer Science, EURECOM
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eurecom.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Analysis of named entity recognition and linking for tweets
L Derczynski, D Maynard, G Rizzo, M Van Erp, G Gorrell, R Troncy, ...
Information Processing & Management 51 (2), 32-49, 2015
4152015
LODE: Linking open descriptions of events
R Shaw, R Troncy, L Hardman
The Semantic Web, 153-167, 2009
2942009
COMM: designing a well-founded multimedia ontology for the web
R Arndt, R Troncy, S Staab, L Hardman, M Vacura
The semantic web, 30-43, 2007
2842007
GERBIL: general entity annotator benchmarking framework
R Usbeck, M Röder, AC Ngonga Ngomo, C Baron, A Both, M Brümmer, ...
Proceedings of the 24th international conference on World Wide Web, 1133-1143, 2015
2542015
Semantic commitment for designing ontologies: a proposal
B Bachimont, A Isaac, R Troncy
International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management …, 2002
1892002
NERD: a framework for unifying named entity recognition and disambiguation extraction tools
G Rizzo, R Troncy
Proceedings of the Demonstrations at the 13th Conference of the European …, 2012
1712012
NERD: Evaluating named entity recognition tools in the web of data
G Rizzo, R Troncy
1452011
Hybrid event recommendation using linked data and user diversity
H Khrouf, R Troncy
Proceedings of the 7th ACM conference on Recommender systems, 185-192, 2013
1402013
Enabling linked data publication with the Datalift platform
F Scharffe, L Bihanic, G Képéklian, G Atemezing, R Troncy, F Cotton, ...
Workshops at the twenty-sixth aaai conference on artificial intelligence, 2012
1342012
Entity2rec: Learning user-item relatedness from knowledge graphs for top-n item recommendation
E Palumbo, G Rizzo, R Troncy
Proceedings of the eleventh ACM conference on recommender systems, 32-36, 2017
1182017
Integrating structure and semantics into audio-visual documents
R Troncy
International Semantic Web Conference, 566-581, 2003
992003
NERD meets NIF: Lifting NLP extraction results to the linked data cloud
G Rizzo, R Troncy, S Hellmann, M Bruemmer
LDOW, 2012
942012
Linking events with media
R Troncy, B Malocha, ATS Fialho
Proceedings of the 6th international conference on semantic systems, 1-4, 2010
922010
Ontologies pour le web sémantique
J Charlet, B Bachimont, R Troncy
Revue I3, numéro Hors Série «Web sémantique, 43-63, 2004
912004
Benchmarking the extraction and disambiguation of named entities on the semantic web
G Rizzo, M van Erp, R Troncy
Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and …, 2014
812014
Social Event Detection at MediaEval 2011: Challenges, dataset and evaluation.
S Papadopoulos, R Troncy, V Mezaris, B Huet, I Kompatsiaris
MediaEval, 2011
782011
oMAP: Combining classifiers for aligning automatically OWL ontologies
U Straccia, R Troncy
International Conference on Web Information Systems Engineering, 133-147, 2005
732005
Learning with the Web: Spotting Named Entities on the Intersection of NERD and Machine Learning.
M Van Erp, G Rizzo, R Troncy
# MSM, 27-30, 2013
722013
Finding media illustrating events
X Liu, R Troncy, B Huet
Proceedings of the 1st ACM International Conference on Multimedia Retrieval, 1-8, 2011
652011
Adding realtime coverage to the google knowledge graph
T Steiner, R Verborgh, R Troncy, J Gabarro, R Van de Walle
11th International Semantic Web Conference (ISWC 2012) 914, 65-68, 2012
632012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20