Παρακολούθηση
Matthew Robinson
Matthew Robinson
Center for Free-Electron Lasers (CFEL), DESY, Hamburg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cfel.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Diffractive Imaging of Coherent Nuclear Motion in Isolated Molecules
J Yang, M Guehr, X Shen, R Li, T Vecchione, R Coffee, J Corbett, A Fry, ...
Physical Review Letters 117 (15), 153002, 2016
1602016
Diffractive imaging of a rotational wavepacket in nitrogen molecules with femtosecond megaelectronvolt electron pulses
J Yang, M Guehr, T Vecchione, MS Robinson, R Li, N Hartmann, X Shen, ...
Nature communications 7, 11232, 2016
1142016
Femtosecond gas phase electron diffraction with MeV electrons
J Yang, M Guehr, T Vecchione, MS Robinson, R Li, N Hartmann, X Shen, ...
Faraday Discussions 194, 563-581, 2016
292016
Following excited-state chemical shifts in molecular ultrafast x-ray photoelectron spectroscopy
D Mayer, F Lever, D Picconi, J Metje, S Alisauskas, F Calegari, S Düsterer, ...
Nature communications 13 (1), 198, 2022
22*2022
A compact electron gun for time-resolved electron diffraction
MS Robinson, PD Lane, DA Wann
Review of Scientific Instruments 86 (1), 013109, 2015
222015
A theoretical investigation of internal conversion in 1, 2-dithiane using non-adiabatic multiconfigurational molecular dynamics
CD Rankine, JPF Nunes, MS Robinson, PD Lane, DA Wann
Physical Chemistry Chemical Physics 18 (39), 27170-27174, 2016
132016
Ultrafast dynamics of 2-thiouracil investigated by time-resolved Auger spectroscopy
F Lever, D Mayer, D Picconi, J Metje, S Alisauskas, F Calegari, S Düsterer, ...
82020
URSA-PQ: A Mobile and Flexible Pump-Probe Instrument for Gas Phase Samples at the FLASH Free Electron Laser
J Metje, F Lever, D Mayer, RJ Squibb, MS Robinson, M Niebuhr, R Feifel, ...
Applied Sciences 10 (21), 7882, 2020
72020
Simulations of the temporal and spatial resolution for a compact time-resolved electron diffractometer
MS Robinson, PD Lane, DA Wann
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 49 (3), 034003, 2016
62016
Multiple valence electron detachment following Auger decay of inner-shell vacancies in gas-phase DNA
W Li, O Kavatsyuk, W Douma, X Wang, R Hoekstra, D Mayer, ...
Chemical Science 12 (39), 13177-13186, 2021
52021
Core-Level Spectroscopy of 2-Thiouracil at the Sulfur L1-and L2, 3-Edges Utilizing a SASE Free-Electron Laser
F Lever, D Mayer, J Metje, S Alisauskas, F Calegari, S Düsterer, R Feifel, ...
Molecules 26 (21), 6469, 2021
52021
Transverse oscillating bubble enhanced laser-driven betatron X-ray radiation generation
R Rakowski, P Zhang, K Jensen, B Kettle, T Kawamoto, S Banerjee, ...
Scientific Reports 12 (1), 1-11, 2022
42022
Ultrafast Photo‐ion Probing of the Ring‐Opening Process in Trans‐Stilbene Oxide
MS Robinson, M Niebuhr, F Lever, D Mayer, J Metje, M Gühr
Chemistry–A European Journal 27 (44), 11418-11427, 2021
42021
Experimental and theoretical gas-phase absorption spectra of thionated uracils
D Mayer, D Picconi, MS Robinson, M Gühr
Chemical Physics 558, 111500, 2022
32022
Structures of Tetrasilylmethane Derivatives (XMe2Si) 2C (SiMe3) 2 (X= H, Cl, Br) in the Gas Phase, and their Dynamic Structures in Solution
DA Wann, MS Robinson, K Bätz, SL Masters, AG Avent, PD Lickiss
The Journal of Physical Chemistry A 119 (4), 786-795, 2015
22015
Ultrafast photo-ion probing of the relaxation dynamics in 2-thiouracil
MS Robinson, M Niebuhr, M Gühr
Molecules 28 (5), 2354, 2023
12023
Parametrically-excited laser-plasma acceleration
M Fuchs, P Zhang, K Jensen, M Robinson, Y Fan, S Banerjee, B Gergely, ...
2023
Unraveling the ultrafast dynamics of thermal-energy chemical reactions
MS Robinson, J Küpper
Physical Chemistry Chemical Physics, 2023
2023
Impact of Lindemann and related theories: general discussion
A Bodi, MP Burke, AA Butler, K Douglas, AJ Eskola, WH Green, H Guo, ...
Faraday Discussions 238, 700-740, 2022
2022
The reaction step: general discussion
MP Burke, P Casavecchia, C Cavallotti, DC Clary, A Doner, WH Green, ...
Faraday Discussions 238, 320-354, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20